Galilea és un llogaret que pertany al municipi de Puigpunyent, format per cases disperses que es localitzen als costers meridionals de sa Mola, ocupant diversos serrals (serral d'en Ferrer) i comellars (comellar des Inferns). La seva localització i altitud, entre els quatre-cents i cinc-cents metres, fa que el llogaret gaudeixi de vistes immillorables, presidides pel puig de na Bauçana o de na Bauçà (614 m). Cap el llebeig es domina part del litoral calvianer,  destriant-se nítidament els illots del Toro i es Malgrats. La localització privilegiada i la tranquilitat feren de Galilea un destí per al turisme selecte, allotjat a la Pensión Eolo (1954-1989) i motivaren la formació d'una petita colònia estrangera d'escriptors i artistes. L'atracció de residents d'alt poder adquisitiu ha continuat fins avui en dia.

Però això no fou sempre així. La història ens parla d'un llogaret de jornalers, dedicats a les feines del camp, amb famílies nombroses que sovint veien empesos a molts dels seus membres cap a l'emigració. Així, al padró municipal de 1930 trobam 530 persones empadronades, pertanyents a 129 famílies. El 89 % dels ocupats (392 persones ocupades) eren jornalers essent la resta dels ocupats botiguers (9), propietaris (6), cuiners (5), religioses (4), mestres (4), picapedrers (3), conductors (2), dependents (2). També hi havia un carreter, un carter, un empleat, un fuster, un oficial, un pastor, un sabater, un sagristà, una serventa i un vicari. La destinació preferida pels emigrants era Cuba, ja que es registren 16 persones a l'illa del Carib. El segon lloc l'ocupava França (4 persones). Un 31 % de la població major de catorze anys es declarava analfabeta.

La manca de feina i les dificultats de comunicació del llogaret provocaren un decliu continuat de la població durant tot el segle XX. El canvi de segle, amb la seva progressiva motorització i l'augment de la mobilitat, ha invertit aquesta tendència i enguany (2008) s'han superat els 300 residents.

 

Any Nº persones
1930 530
1940 416
1950 290
1960 229
1970 207
1981 197
1991 204
2001 246


Pel que fa a l'etimologia del nom tenim per un costat una tradició que afirma que el 1550 Jordi Cortei (propietari de Son Cortei) decidí que la Moleta s'anomenàs Galilea, perquè hi veia una forta semblança amb la regió homònima de Palestina (Gran Enciclopèdia de Mallorca).

Per a  Guillem Rosselló Bordoy  (Escrit sobre la terra) es tracta d'una paraula àrab derivada de l'arrel 'alâ que signfica estar alt, elevat, elevar-se. D'aquesta arrel es deriva illiya que signfica mirador. Al-'illiya hauria donat lloc al nostre topònim.

Qualsevol que hagi contemplat es Malgrats des de ses Timbes, a la placeta de l'església de Galilea, segur que s'apunta a la segona hipòtesi.

 

Galilea

Galilea als anys seixanta

Foto: Pensión Eolo