Amb el nom de ses Cent Cases es coneix un conjunt d'habitatges de la barriada de Pere Garau, construïts entre els anys 1925 i 1934 per una cooperativa obrera,  destacables pel seu tractament arquitectònic i per haver resistit els successius booms de la construcció que ha sofert l'Eixample de Palma.

Avui però no ens detindrem en el substantiu, les cases, ben mereixedores de conservació tal com demana l'associació ARCA, sinó en l'adjectiu, el cent. Els numerals cardinals elevats com aquest no són habituals entre els topònims, apareixent principalment sota dues formes:

-Formant part de malnoms: na Dotze Reials, Can Catorze, Can Quinze Unces, Alzinar d'en Trenta, Can Quaranta.

-Com a expressió de superfície. En aquest cas ens trobam amb dues possibles unitats de mesura. La més coneguda és la quarterada (7.103 metres quadrats). N'és un exemple el nom de ses Cent Quarterades que designa una porció de terres situades al migjorn del puig des Corb, pertanyents originalment a la gran possessió artanenca de Can Canals.

Menys coneguda com unitat de superfície és la quartera, emprada en primer lloc per mesurar volums de gra, però que també es pot referir a l'extensió de terra on es pot semprar una quartera de llavor (DCVB). Així topònims com ses Onze, ses Dotze o ses Vint podrien referir-se a quarterades però també a bocins de terra que requerien per ser sembrats el número indicat de quarteres de llavor de blat, xeixa o civada.

Per acabar he de reconèixer que l'article d'avui s'ha triat amb la intenció de celebrar l'arribada al número cent d'aquesta sèrie particular dedicada a la toponímia de Mallorca que es va iniciar al mes de setembre de 2007.

Esper que hagin estat del vostre interès.

 

ses Cent Cases

ses Cent Cases

ses Cent Quarterades

ses Cent Quarterades, al migjorn del puig des Corb