De la mateixa manera que nosaltres som només una petita fracció de la gent que ha viscut sobre  la terra, els topònims en ús constitueixen una mínima part de totes les paraules que han estat emprades per designar els distints llocs a través del temps.

Hi ha però una diferència important ja que els noms de lloc poden cobrar nova vida si la gent els torna a emprar. D'aquest fet en solen ser responsables els investigadors que recuperen els noms dels arxius. La seva aparició als llibres o als mapes, als indicadors turístics o ara a les planes web obri la possibilitat del seu renaixement.

Aquest és el cas del nom que ens ocupa avui. Segons la documentació consultada pels autors del llibre Les torres d'Escorca, el cap d'en Povores era el nom amb el qual es coneixia als segles XVIII i XIX l'extrem d'un penya-segat situat al coster septentrional del puig Roig, a la finca de Cosconar.

Aquest lloc té la particularitat de dominar perfectament la torre de Lluc i per tant des d'aquí es podien transmetre fàcilment els seus avisos als habitants del clot d'Albarca i al monestir de Lluc.  Era lògic que s'hi situassin els vigies, els quals es refugiaven a les balmes dels penyals i a les barraques que encara es conserven.

Al resguard de les penyes hi trobam les restes d'una petita explotació composta per corrals per al bestiar, diferents aixoplucs i les restes d'un forn de pa. Tal vegada el nom d'avui faci referència a un pastor, a un roter o a un vigia o a algú que es dedicava a les tres coses a la vegada. En tot cas poc se pensava el tal Povores que el seu nom reviscolaria al segle XXI.

Afegirem que l'ús de la paraula cap no és gaire freqüent entre els noms de l'interior, si deixam de banda el comú cap de sa Paret. Els més importants són el cap des Toll del port de Manacor, el cap des Teixos a la mola de Planícia i el cap des Bosquet, nom del coll que separa la vila d'Esporles del seu port, el port des Canonge. I com a formes aglutinades cal destacar les que designen els pobles de Capdepera (en aquest cas es tracta del desplaçament d'un topònim litoral) i es Capdellà.

 

Cap d'en Povores

Cap d'en Povores

Torre de Lluc des del cap d'en Povores

Torre de Lluc des del cap d'en Povores