Sant Jordi és un dels sants més ubicus de la nostra geografia ja que dona nom a pobles, nuclis urbans de recent creació, canals, torrents, ponts, colls, camins com el carreró de Sant Jordi...

Alguns dels noms tenen el seu origen en els cavallers de l'ordre de Sant Jordi d'Alfama presents a Mallorca poc després de conquerida l'illa. És per exemple el cas del coll de Sant Jordi que separa la comuna de Valldemossa de la mola de Son Pacs. O de l'antiga possessió artanenca -avui serverina- de Son Jordi de la qual deriven tota una sèrie de noms, i que tenia a la seva ribera el port de Sant Jordi, l'actual port Vell, connectat amb la vila mitjançant un camí que fou objecte de diversos litigis amb el senyor de la cavalleria.

La porció més destacada de l'ordre fou però la situada al pla de Catí, actual prat de Sant Jordi. Al lloc més elevat i salubre de la zona es construí un oratori dedicat al sant, datat des del segle XIV, i que molt posteriorment -al segle XIX- serví per aglutinar el poble que domina i pateix les pistes de l'aeroport de Palma.

Del sant es coneixen més els fets legendaris que els històrics, debatent-se si realment existí. A Mallorca en protagonitzà al manco dos: conten les cròniques que la seva aparició sobre un cavall blanc fou decisiva en la conquesta de la Madina Mayurqa i que segles després reaparagué per ajudar als valldemossins en la defensa de la vila de l'atac de 1552, que acabà en la desfeta sarraïna del pas des Moros.

A l'igual que el rei en Jaume el sant també pegava uns llongos prodigiosos amb el seu cavall. A Valldemossa, dins les terres de Son Moragues es conserva un tram de l'antic camí de Valldemossa a Deià, tram que mostra un empedrat de factura impecable. És conegut com el camí de sa potada de Sant Jordi per les senyes que deixà el cavall quan aterrà sobre el camí provinent de les altures de na Torta. Senyes que mostrà durant generacions el poble com a prova de l'autenticitat del fet.

Poca gent és ja capaç de reconèixer la potada de Sant Jordi. Simplement poder accedir al lloc podria considerar-se avui un miracle.

 

Camí de sa potada de Sant Jordi

Camí de sa potada de Sant Jordi