He anat a l'ermita de Sant Onofre.

Una afirmació com l'anterior ha de provocar en qualsevol interlocutor que gaudeixi de trescar per Mallorca una pregunta immediata: a quina d'elles ?

És així perquè ens trobam davant un de tants noms que es van repetint a diversos indrets com per exemple cala Figuera (Santanyí, Calvià, Formentor) o Son Negre (Manacor, Felanitx) i que arriben a comptar-se per dotzenes en els casos més comuns: sa Pleta, sa Vinya, sa Coma, sa Rota, Cas Garriguer, es Figueral, sa Quintana, es Revellar, cova des Coloms...

El nom d'avui designa les runes de tres antics eremitoris que tenien per titular al mateix sant. Els historiadors hi podrien afegir l'ermita que es situava fora porta de Ciutat, a la zona del Portitxol, el nom de la qual perdurà en una bateria de defensa costanera, la bateria de Sant Onofre, situada al costat dels molins de ses Troneres i que a l'actualitat s'ha transformat en una zona residencial de luxe.

La primera ermita es localitza al cim del puig de sa Bastida o puig de Sant Onofre, en terrenys de la possessió santjoanera de sa Bastida. És la que té documentada una presència més primerenca dels ermitants, que se remonta al començament del segle XV. La segona es localitza a Puigpunyent, en terrenys de la possessió de Son Fortesa, i el seu ús religiós es produí entre el segle XVII i l'any 1820, quan els ermitans foren substituïts pels pagesos que transformaren l'ermita en el nucli de la seva explotació agrícola. La tercera i la més desconeguda es localitza al terme de Deià, en terrenys de la possessió de Son Rutlan.

Habitada en els segles XVII i XVIII, no sabérem de l'existència d'aquesta ermita fins a la lectura d'un llibre editat al 1965, de títol Mallorca Eremítica. D'autor anònim -la firma Un Ermitaño- la seva publicació fou en el seu temps motiu de polèmica, amb acusacions d'apropiació indeguda d'investigacions precedents i un rerafons que s'endevina teixit de vanitats, enveges i gelosies. Ni tan sols els ermitans poden alliberar-se de les misèries de la condició humana.

 

Ermita de Sant Onofre del puig de sa Bastida (Sant Joan)