Un estaló és un puntal, emprat per exemple a les obres o per sostenir les branques d'un arbre. A la muntanya té però un significat específic ja que designa un tronc d'arbre al que s'han deixat els banyons de les branques de manera que es pugui emprar a mode d'escala per superar un pas dificultós.

A Mallorca tenim al manco quatre passos els noms del quals fan referència a estalons, dos d'ells ben coneguts i altres dos trescats principalment per pescadors. Entre els primers tenim el pas de s'Estaló que permet la comunicació entre el llogaret d'Orient i la vall de Coanegra pel comellar de sa Comuneta. En realitat el pas deixà d'existir en el moment en què es barrobinaren les penyes per obrir el camí de carro actual. Per la seva banda s'Estaló del torrent de Pareis recorda l'antic costum de situar en aquest indret un tronc que en facilitàs el pas, costum ja recollida per l'Arxiduc Lluís Salvador en el seu Die Balearen.

Els dos passos costaners donen accés a pesqueres situades davant els dos principals illots de la costa Nord. El pas de l'Estaló fa el seu vertiginós descens davant l'illot des Colomer, a Formentor. Per la seva banda el seu homònim solleric domina el paisatge de s'Illeta i es Freu i permet baixar fins en es Gallet on es localitzen les pesqueres des Forat i na Gatzolla *. Aquest pas devia tenir una certa anomenada entre els mariners del segle XVIII, ja que és un dels escassos topònims referits a un pas que recull el mapa del cardenal Despuig de 1784.

* Agraïm la informació recopilada sobre aquest pas pels amics Ermassets.

Pas de s'Estaló (s'Illeta)