Hi havia bruixes reals i bruixes de fantasia. El prototipus de les primeres acostumava a ser una dona pobra i vella, sovint amb algun defecte físic, que es guanyava la vida oferint els seus serveis als crèduls que en totes les èpoques han patit de la necessitat de creure. La gent hi acudia per recobrar la salut, per aconseguir l'amor de l'estimat, perque li confirmassin alguna suposada infidelitat, per tenir notícies de persones absents o per atreure el mal sobre algú (fer-li mal bocí). Aquests objectius s'aconseguien amb l'ajut de preparats fets amb ingredients certament extravagants, com ara pèls, pols de granot cremat, sang menstrual o ossos de mort cremats i capolats. De les bruixes reals, que foren sovint objecte de persecució judicial i inquisitorial, coneixem molts de malnoms (madò Gavilana, na Floreta, sa Comanadora...) però no han deixat rastre segur a la toponímia.

Ben diferents eren els poders i les maneres de les bruixes de la fantasia. Es deia que no dubtaven en matar els recents nats per extreure'n el greix necessari per a fabricar els ungüents voladors, que en cerèmonies secretes mostraven el seu respecte al dimoni besant-li el cul o que eren capaces de transformar-se en animal, per exemple en moix negre. Són les bruixes de les rondalles que veim travessar de s'Alcadena al castell d'Alaró sobre una corda estesa i són també les bruixes de la toponímia, la qual rememora els seus aquelarres al pla de ses Bruixes (Son Ferriol), al comellar de ses Bruixes (Son Bunyola, Son Muntaner) o al puig de ses Bruixes (Llucmajor).

Algun dels caus esmentats a les rondalles ha perdut ja la seva aurèola maligna. És el cas de sa cova de sa Bruixa Joana, una balma paredada situada al costat del torrent del Mal Pas, que antigament infundia respecte als veïns de la zona del Terreno i avui convertida en vulgar habitatge.

Altres llocs com la cova de les Bruixes, oberta al xaloc del musclo de les Cordes, mantenen l'ancestral magnetisme. Contemplant-la des de la caleta d'Ariant un pot imaginar-se l'estol de bruixes arribades de Catalunya sobre les seves graneres, ordint les seves malifetes mentre fan cucaveles per les parets del coval, talment ratapinyades disforges.

Però alerta no ens estiguem enfilant massa, tornem tocar amb els peus a terra. Una bruixa és també un simple peix, i la cova pot fer-ne referència així com passa també a dues cavernes marines de la mateixa costa d'Ariant: el coval de les Morenes i la cova de les Cànteres.

 

Cova de les Bruixes