Frederic Chopin no pogué tocar mai el piano de la cel.la número 2 de la cartoixa de Valldemossa tal com assegurava el discurs oficial, perquè el cèlebre compositor polonès ja havia mort quan el piano fou construït. Hi hagué un atractiu i molt eficient regidor d'urbanisme de Cort que feia gala d'unes conviccions cristianes que resultaren ser una farsa. Anàrem a la guerra en base a una premissa, l'existència d'armes de destrucció massiva a l'Iraq, que fou reconeguda posteriorment com a totalment falsa.

No deixa mai de sorprendre'ns que en ocasions la veritat pugui emergir com ho ha fet en els casos mencionats. Estam més acostumats a que s'imposi la manipulació i la mentida, a veure com gràcies a elles s'acumulen càrrecs i patrimonis amb independència dels mèrits. Els avantatges que proporciona la falsedat fan que aquesta impregni tots els àmbits de la vida: política, economia, deports, relacions personals...

Entre els elements referenciats per la toponímia també n'hi ha alguns que no són el que semblen ser i que per aquest motiu han merescut el qualificatiu de falsos. El lloc estelar l'ocupen sens dubte els corrals falsos, ja que a part d'aquests només hi ha un cas singular, la finca santamariera coneguda com es Torrent Fals.

Si un corral és un recinte per a tancar bestiar un corral fals afegeix la connotació de trampa, designant dispositius de parets seques ubicats a llocs estratègics de la muntanya, dissenyats específicament per a la captura d'animals salvatges conduint-los cap a un lloc sense sortida. De corrals falsos en trobam per tota la Serra i podem destacar, d'Andratx a Pollença, els situats s'Esclop, Son Bunyola, ses Planes de Canet, el puig de Son Espanyol, Son Matge, Pastoritx, Coma-sema, el clot d'Almadrà, Can Bajoca, Son Alzines, el Més Alt de Son Vila i el cap de Catalunya.

Corral fals, un topònim que segons Coromines és un derivació semàntica exclussiva de les Illes. Trampa, manipulació i falsedat, no podríem haver trobat un altre nom que simbolitzàs millor en què s'ha convertit la vida pública mallorquina, brufada de casos de corrupció. Bé, sí que podríem. Sembla com si molta gent hagués anat a beure aigua a la font de ses Mentides.

 

Esquema de corral fals, J.A. Encinas

Lluganaika, fig. 111