Molts dels llocs més visitats actualment pels turistes a Mallorca ja formaven part dels itineraris recorreguts pels primers visitants de l'illa. Palma amb els seus monuments, les cases senyorials de la seva rodalia (Alfàbia, Raixa, Canet), la terna formada pels pobles de Valldemossa, Deià i Sóller, les coves d'Artà i les de Manacor...

En sentit contrari altres punts d'interès lloats pels viatgers del segle XIX acabaren per desaparèixer dels circuits habituals. És el cas de ses Vergunyes, zona d'horta situada a dos quilómetres del poble d'Artà, que fou descrita com a lloc paradisíac i deleitós degut als seus cultius arrenglerats i a l'esponerosa vegetació que creixia a l'empar de l'aigua abundant proveïda pel torrent des Molinet. Els mallorquins de l'època recomanaven amb orgull la visita del lloc, tal com relata Juan Cortada (Viaje a la isla de Mallorca en el estío de 1845).

El nom d'aquesta horta pertany a l'extens grup de topònims que rememoren el nom d'un propietari de les terres i, afinant un poc més, al subgrup que presenta una forma femenina plural. Queda explicitat a ses Terres Genovardes però la llista es fa interminable: ses Arnaules, ses Ballesteres, ses Cormenes, ses Cotanes, ses Esteles, ses Felipes, ses Garines, ses Ginardes, ses Guals, ses Llorences, ses Malloles, ses Mascarelles, ses Manreses, ses Moncades, ses Paloves, ses Ramones, ses Salomes, ses Rotgeres, ses Sunyeres, ses Valentines...

Per a ses Vergunyes s'han fet altres propostes etimològiques però que recordava el nom d'un propietari, ni més ni manco que del segle XIII, ja ho va dir l'historiador artanenc Llorenç Lliteras (Historia de Artá en el siglo XIII), en parlar d'unes confrontes: El rafal amb l'hort que adquirí Miquel Abril (s'hort des Bril) l'any 1297 de Pere Rabassa o Bassa el qual feia partió amb les propietats de Jaume Borguny (ses Vergunyes).

Això pel que fa al nom. Pel que fa al verger que un temps fou motiu d'orgull dels mallorquins avui pateix l'excés de construccions que ha degradat el paisatge de la major part del camp mallorquí i especialment el de l'entorn més proper als pobles.

 

ses Vergunyes (Artà)