Un cingle és un replà entre dos penya-segats. Antigament, quan  tot el territori era susceptible de ser explotat els cingles no eren una excepció. Eren molts els que eren aprofitats per fer-hi calç o carbó, com a corral pels animals, per caçar o pescar o simplement com a lloc de pas.

D'aquest aprofitament en són hereus els noms que han perviscut. Noms que fan referència a algun personatge singular de la contrada: cingle de n'Àlitx, cingle de n'Amet, cingles d'en Bovet, cingle d'en Caragol, cingle d'en Pere Pau, de na Joana, d'en Barrina, d'en Salvatge, cingle d'en Visc, cinglet d'en Ximea. A un ofici (cingle del Carboner) o a animals domèstics (cingle des Bous, des Mardans, des Porcs, des Porcells, de ses Mules) o salvatges, sobretot ocells (de sa Serp, de sa Milana, des Niu des Voltor, des Xoriguer). A plantes o arbres (cingle de s'Aritja, des Càrritx, des Fonoll, de les Lleteretes, des Pi, des Romaní, de s'Espart). També a la finca o indret on es localitzen (cingles de Son Rutlan, d'Alcanelleta, de sa Jonqueta) o a qualque element diferencial que s'hi localitzava (des Bòlitx, des Cossi, de sa Coveta, de s'Olla, cingles des Forn ).

Altres noms ens assabenten d'alguna característica concreta relativa a la forma, la grandària o el color (cingle Gran, cingle Llarg, cingle Major, cingle Petit, cingle Pla, cingle Redó, cingles Verds) i d'altres són directament inclassificables (cingle de Bufaranyes, cingle de sa Fam, cingle de Sant Francesc, cingle de sa Tafarra).

Encara que trobam cingles a vorera de mar el seu lloc natural és lògicament la muntanya. A Mallorca la màxima concentració de cingles amb nom la trobam a Sóller i concretament a la serra d'Alfàbia i els seus voltants: cingle de s'Almangra, de s'Herba, de s'Obi, de sa Font, des Ferro, des Porxo del Bisbe...

Existeix una variant no molt habitual, el recingle, que segons els diccionaris fa referència a un cingle doble que fa escaló. No sabem si aquest és el cas del recingle d'en Cega (Santanyí) però sí podem dir que els recingles d'en Ferrutx més que un escaló conformen una gegantina escala cap al cel.

 

es Cingles (serra d'Alfàbia)

Cingle de sa Font (es Cornador Gran)

Cingle d'en Pere Pau

Recingles d'en Ferrutx