Digau-mos, vós que heu estat pastor d'aquestes terres durant vint anys, els noms dels llocs dels voltants.

Amb molt de gust ! Podem començar per s'estret de sa Foradada, on es troba la barrera de sa partió. Veis aquell cingle que s'enfila per damunt l'estret ? En aquell cingle li diuen es cingle de na Perota, pel pas que es troba al seu final i que permet entrar a la part de dalt de sa coma des Ases. En canvi, si volgúessim entrar a la part d'enmig agafaríem es pas de sa Romana, que està tan sols unes poques passes més enllà del començament del cingle.

La raconada que hi ha baix de sa carretera que puja a Son Torrella se diu es Galliner i el primer tram de la serra de Cúber es coneix com a s'Esquerda. Es pas des Bous és aquell comellar d'alzines que tenim just a l'enfront i s'hi entra per un portell que hi ha a la paret. A continuació, a aquella encletxa ben vistable que xapa la serra li diuen es pas d'en Miquelí i és un dels camins que empram per anar a la coma d'en Torrella.

Ara si baixam al torrent que ve de Binimorat trobarem sa cova de ses Arades, dita així perquè els qui llauraven, per no dur-se'n cada vegada ses arades a sa possessió, les hi deixaven i així no les havien de passejar. Si voleu més coves a l'altra costat de la vall hi ha ses coves de sa Franquesa, devora una rebollada d'alzina, a s'endret d'unes heures. Per damunt de les coves passa el tirany que du a sa font de sa Parra, ja damunt Coma-sema. Jo encara la hi he vista, a sa parra. Era molt gruixada !

Just a la nostra esquena tenim la pujada a sa Franquesa. Li diuen es Caragol per les giragonses que fa el caminoi. Fet es Caragol podem prendre per amunt cap a dalt del puig o prendre per avall i pegar al pas de sa Rateta, al camí de Coma-sema.

I també hi ha els noms dels sementers: es sementer des Sestadors a sa banda de l'Ofre, es des Caragol a sa banda de sa Franquesa, es des Roters on hi ha el portell des pas des Bous, es de s'Era que arriba fins a les cases, es sementer d'Enmig, es Sementeret de sa font des Noguer. I aquí devora teniu s'hort de la casa, regat amb aigua de sa font des Noguer, que hi arriba per una canal davall terra. Què ho són de bones les pomes d'aquest hort !

Els noms dels paràgrafs anteriors foren transmesos per Antoni Martorell, pastor de Cúber, el dia 19 de març de 1971, foren registrats en diverses fitxes pel pare Rafel Juan i es conserven a l'arxiu de Lluc. Es Caragol, es pas d'en Miquelí, es pas des Bous, sa cova de ses Arades, ses coves de sa Franquesa, es cingle de na Perota...són noms que no havíem sentit dir mai i que han emergit per a nosaltres de les aigües de l'oblit. Noms que disposen a partir d'ara d'una nova oportunitat per abraçar el lloc que designaven.

El que és ben segur que no emergiran ja mai seran les velles cases de Cúber, enderrocades amb motiu de les obres de construcció de l'embassament de Cúber el mateix any en què el pastor transmetia per a nosaltres els noms de la seva vall.

 

Cases de Cúber, façana de tramuntana

Foto: Jesús García Pastor. Rutes Amagades. Núm. 60 Coma de Son Torrella - Pla de Cúber

Cases de Cúber, façana de llevant

Foto: Jesús García Pastor. Rutes Amagades. Núm. 60 Coma de Son Torrella - Pla de Cúber

Pla de Cúber, amb les cases al peu de sa Rateta, on avui hi ha la presa

Foto: Jesús García Pastor. Rutes Amagades. Núm. 60 Coma de Son Torrella - Pla de Cúber.