És freqüent en la dessignació dels llocs l'ús de metàfores, quan les característiques del terreny condueixen a l'associació amb un altre significat. Les prominències rocoses són un dels camps més fèrtils en aquest sentit. Un dels termes emprats a Mallorca per a designar les roques que recorden la forma humana és el de Ninot i en trobam distints exemples al llarg de l'illa, si bé es produeix la màxima concentració al municipi de Pollença.

El més espectacular de tots és segurament el Ninot des Pujol, el qual domina la pujada des d'aquesta possessió fins a Fartàritx des Racó. Aquesta massa pètria de la qual en són reconeixibles els trets del cap pareix talment un ninot assegut que dona l'esquena a la Vall d'en Marc, segurament per no veure com l'estant destroçant amb la construcció de nombrosos habitatges unifamiliars. Un altre ninot de la Serra, molt menys conegut, és el que vigila l'entrada del torrent Fondo de Mortitx i als nombrosos amants del barranquisme que s'endinsen dins la seva gorja.

Trobam un altre ninot pollencí a la Clo (apòcope de la Closa). Aquest s'extasia contemplant la mar, aliè als milers de turistes que des del mirador del coll de la Creueta o d'en Parietti (Formentor)  dediquen la seva atenció a la parella formada per l'illot des Colomer i la muntanya del Pal.

ACTUALITZACIÓ (2/5/2011): una vegada contemplats tots aquests rocams podem afirmar que els udrons de la costa d'Escorca i els ninots pollencins fan referència al mateix accident geogràfic  i que s'Udró/el Ninot de la caleta d'Ariant és una de les fites de la isoglossa pollencina.

el Ninot (es Pujol-Fartàritx)

Es Ninot

es Ninot vigila l'entrada del torrent Fondo de Mortitx

el Ninot (la Clo)

el Ninot (la Clo)