A Mallorca les denominacions més habituals per designar les roques que tenen forma fàl.lica són Cavall Bernat, penyal Bernat i Frare. L'etimologia més popular per a la primera és la que es deriva de la semblança amb un membre viril erecte ("carall armat").

Els estudiosos tenen però opinions diferents. Per a Coromines bernat es derivaria de baranat ("voltat d'una rotllana de penya-segat"). Per Alvaro Galmés de Fuentes hem de cercar l'origen de carall a la paraula prerromana karr que significa pedra o roca. Aquest paraula perviu a la nostra toponímia amb la forma Quer, del qual en tenim un bon exemple als costers de s'Esclop.

El mateix autor opina que frare es deriva del llatí fractus ("trencat"). Un exemple de topònim derivat de la mateixa arrel el tenim a Prenafeta (Conca del Barberà), el qual segons Coromines derivaria de Pena-freta ("penya trencada").

El que sí és segur és que aquestes masses pètries ens continuen impressionant com fa milers d'anys.

ACTUALITZACIÓ (27/03/2023): són nou els Bernats esmentats per Cosme Aguiló en el seu llibre Toponímia i Etimologia. Són el Cavall Bernat de la Cala de Sant Vicenç, el de s'Estorell, el de Caimari, el de sa Calobra, el des Joncar (Fornalutx) i el de devora s'Illeta de Sóller. Els tres darrers també s'anomenen el Penyal Bernat. El setè és a la costa de Banyalbufar i avui sols es diu es Cavall. Els dos darrers
són el Batall Bernat de s'Embocador a Santa Maria i el Batall Bernat de la península de la Victòria.

Afegirem que com a mínim n'hi ha un més perquè segons la documentació antiga hi ha un Cavall Bernat a la partió entre es Teix i Biniforani.

 

Agulla des Frare

Agulla des Frare, al puig Major

Penyal Bernat al camí de s'Illeta

Penyal Bernat al camí de s'Illeta

Penyal Bernat damunt la carretera de sa Calobra

Penyal Bernat damunt la carretera de sa Calobra

Serra des Cavall Bernat

Serra des Cavall Bernat

Penyal Bernat (Camí Vell de Lluc)

Cavall Bernat o Filosa de la Mare de Déu (carretera de Lluc)