Una vegada degradats en bona part el paisatge litoral i els entorns de pobles i ciutats, una vegada protegides la major part de les àrees naturals  que s’havien salvat del procés urbanitzador, avui els paisatges més amenaçats a Mallorca són els agraris.

L'agricultura, que durant centúries ha vengut configurant bona part dels nostres paisatges, es troba en un continu retrocés i es mostra incapaç de competir amb la resta de forces que actuen sobre el territori. Progressivament arraconada els antics sementers són ocupats per innombrables edificacions de tot tipus o per infraestructures de nova traça. En el millor dels casos retornen les garrigues i els boscos.

La manca de rendibilitat fa que es trobin en perill d'extinció cultius tan emblemàtics com els figuerals, els garroverars o els ametlerars. Una de les imatges més tòpiques de la promoció turística de l'illa, els ametlers en flor a l'hivern, du camí de convertir-se en relíquia en base a les dades fornides de manera decenal pels censos agraris. Segons aquestes dades al 1962, en el començament del boom turístic, el cultiu de l'ametler ocupava 65.634 Ha és a dir que s'estenia per un 18 % de la superfície insular. Cinquanta anys després, segons el cens agrari de 2009, la superfície s'ha reduït a la meitat: ara ocupa 33.551 Ha, un 9 % del territori.

Evitar la completa desaparició dels cultius agraris tradicionals només pot assolir-se mitjançant el trasvàs cap el sector agrícola d'una part dels recursos generats pel turisme, en reconeixement del seu paper en la configuració d'un paisatge de qualitat. És ben necessari també potenciar el consum de productes locals tal com s'argumentava en aquest recent article.

Però si no som capaços d'aconseguir-ho i els ametlers acaben desapareixent, sempre quedaran els noms per recordar-los: Ametlerar d'en Terres, ametlerar d'en Xesc Mora, ametlerar des Coixiners, avenc de s'Ametlerar, camí des Ametlers, clos dels Ametlers, clot de ses Verderetes, clot des Pere Batles, coll de s'Ametler, comellar de ses Ametles, es Ametlers Obligats, penyal de s'Ametler, pinar de s'Ametlerar, pla des Ametlerets, planter d'en Riera, puig de s'Ametlerar, rota de s'Ametler, s'Ametlerar Minvat, sementer des Ametlers Joves, tanca des Ametlers Potetes, tanca des Ametlers Vells, turó des Ametlers...

 

Ametlerar florit

Ametlerar esvaït