Cada llibre de temàtica local que consultam és com una porta d'accés a nous descobriments a territoris sobre els quals no havíem parat mai esment. En aquesta ocasió la clau ens l'ha proporcionada Sebastià Rubí Darder (1911-1987) germà de la Salle i professor, amb l'obra titulada "El mundo de nuestros molinos", centrada en el seu municipi de Petra. Hem conegut així la història i hem visitat els molins fariners i els molins d'aigua del terme, descobrint entre d'altres la joia del molí de Son Santandreu, un veritable monument hidràulic.

De la seva mà ens hem dirigit cap el turó Redó i la zona coneguda com es baix de Termenor. En aquesta terra aturonada, preludi dels barrancs de sa Valleta i de sa Vall que fan costat al torrent de na Borges, l'autor identificà un molí d'aigua que segons la seva tesi correspongué al rei en Jaume i que en conseqüència es troba consignat al Llibre del Repartiment (1232): "Aquests molins del Rei en el terme de Petra. Dos molins en l'alqueria Termenor."

Sebastià Rubí ens descriu les restes de la síquia i del cup, d'una altura de tres metres i quasi dos metres de diàmetre, amb la particularitat de la presència d'una figuera al seu interior. També esmenta les notícies sobre l'existència a principis del segle XX d'un safareig regulador de les aigües, que serien conduïdes per una síquia fins al molí. Finalment es fixa en la particular caseta que s'aixeca a la vorera del camí de ses rotes de sa Canova, al.ludint a la seva possible relació amb l'activitat molinera, indicada per la presència d'una fornícula sobre la llinda del portal, on possiblement es situàs una imatge de Santa Bàrbara, la patrona dels moliners.

Un altre estudiós de l'arquitectura i l'enginyeria tradicionals, Jaume Andreu Galmés, seguint les passes del seu predecessor i veï constatà fa deu anys que la figuera havia provocat l'esbucament de la meitat del cup i que havia originat un nou topònim entre els pagesos dels voltants: sa torre de sa Figuera. La pretesa caseta del moliner, sa caseta Esbucada, també feia honor al seu nom.

A l'actualitat la figuera ha donat per conclosa la seva tasca destructora i contempla victoriosa el munt de cantons de marès escampats als seus peus. Un dia, quan el nou propietari dels terrenys netegi aquells enderrocs que li fan nosa enmig del sementer ja no quedarà res d'aquell molí andalusí de Termenor que fa tant de temps va pertànyer a l'Alt Rei En Jaume.

NOTA: Joan Coromines (DECat) proposà per al topònim Termenor una etimologia mossàrab composta per la paraula menor i per l'àrab tûr (turó). Al manco zona de turons sí que ho és.

 

Restes del molí de Termenor