Sabem que una de les designacions de les finques es construïa a Mallorca en base a l'antropònim del propietari o propietaris de les terres i ja vérem aquí alguns exemples que concretament ho feien sobre formes plurals de gènere femení. Són nombrosos també els noms construïts sobre formes plurals masculines, molts d'ells de notable antigor:  es Baulenes (apareixen documentats com a propietaris els germans Baulenes), es Calderers (família Calderer, 1285), es Gomeles (Bernat Gomila, 1287), es Llobets (Pere Llobet, 1329), es Moreis (Garcia Morei, 1292), es Riquers (germans Bertran, Bernat i Pere de Riquer, 1239).... El mateix nom del poble des Llombards s'inclouria en aquest grup (Pere Llombard, 1255) segons la tesi defensada per Cosme Aguiló en aquest article en el qual trobarem aquests i d'altres exemples com es Bartomins, es Bernadins, es Dametos, es Domingos o es Rossells.

Avui nosaltres dirigirem la nostra atenció a la bella i enrejillada vall de Superna on hi ha un lloc anomenat ses Casotes des Tomassos o simplement es Tomassos. Reben aquest nom les restes d'una antiga teulera situada dintre de la possessió de Son Noguera, concretament en el seu extrem oriental. Aquí, en un planiol situat a mitjan coster de sa Fita del Ram un grapat de murs mig derruïts permeten encara el reconeixement d'algunes de les depèndencies de la vella indústria: el forn, el gran eixugador de les teules amb ample portal de brancals de pedra, els rentadors...

Pels documents trets a la llum per l'historiador Tomàs Vibot sabem que la teulera es trobava en funcionament al manco des de l'any 1800 i que al 1861 hi hagué un canvi del responsable de l'explotació. Segurament hem de cercar l'origen del nom en algun Tomàs, ja fos el promotor de l'activitat o el gerrer que hi treballava. Sigui com sigui a més de a la teulera el seu apel.latiu ha perdurat en el determinant de diversos indrets situats als voltants: sa Barrera, es Comellar, sa Covota, sa Fonteta, sa Font des Tomassos...

 

es Tomassos (teulera)

Font des Tomassos