Les ratapinyades fumen, deien els nostres padrins, que havien estat testimonis de la salvatge pràctica consistent en col.locar un xigarro encès a la boca de l'animal, que aspirava compulsivament sovint fins a la mort. Mal vists pel poble i protagonistes de supersticions diverses avui aquests mamífers voladors són objecte de protecció i estudi.

Les seves aparicions a la toponímia són escasses i sempre relatives a coves com per exemple la cova de ses Ratapinyades (puig de Santa Magdalena) o sa Ratapinyada (Superna). Són conegudes divereses variants del nom (ratapinyada, ratapenada, ratpenat...) però la més curiosa és la metàtesi que origina la variant sollerica: pinyarata. Mascaró Pasarius ja recollí la cova de ses Pinyes Rates, situada al litoral de Muleta, al nord de sa Falconera.

Però les ratapinyades no només habiten a les coves i per això no ens va sobtar trobar-les reposant tranquil.lament al sostre d'aquella edificació abandonada de la Serra.

Ratapinyades