Els corbs de la toponímia poden dividir-se en dos grups. Un fa referència al malnom d'una família: Son Corb, Can Corb, Cas Corb, Son Corpet, Cas Corpet. L'altre fa referència a l'ocell i especialment a llocs on és freqüent veure'l. Pot ser damunt un arbre (ametler des Corbs, garrover des Corb, pi des Corb), lligat a un punt d'aigua (cocó des Corb, font des Corb) o a un element del relleu (coma des Corbs, comellar des Corb, cova des Corbs) entre els quals els més nombroses fan referència a penyals (penya del Corb, penyal des Corb, penyalot des Corb, penyal des Corbs) i muntanyes (puig des Corb, puig des Corbs, tossal del Corb). Trobam també algunes referències a nius: niu des Corb, mirador des niu des Corb. Un lloc on nien o abunden els corbs es una corbatera o corpatera i per això trobam noms com sa Corpatera, corpatera de Ca l'Abat, ses Corpateres o coma de ses Corpateres.

Pocs noms es surten d'aquest esquema: Mascaró aportà un solitari es Corb com a nom d'un turó situat al ponent de la possessió des Collet (Estellencs). La documentació històrica aporta el rafal des Corbs, identificada pels historiadors amb la possessió des Rafalet (Lloseta). En aquest cas podríem incloure el nom en qualsevol dels dos grups que mencionàvem al començament.

Per acabar podem afirmar que el gran nombre de referències toponímiques té relació amb l'abundància i la visibilitat de l'animal i que sortadament aquests trets es mantenen a dia d'avui.

ACTUALITZACIÓ (19/06/12): un amic i seguidor de la pàgina aporta la casuística concreta de la seva família, ja que no debades li diuen en Pere de Can Corb. L'antropònim es deriva de la casa o de la barriada on viu al poble de Son Servera però no és el seu malnom, ja aquest és Crespí.  La tradició familiar ha conservat dues possibilitats per a l'origen de l'antropònim: segons la primera es deuria a una parella de corbs que tenia el seu cau a les penyes de l'hort. Segons la segona, al nostre parer més versemblant, l'explicació tendria a veure amb un avantpassat que havia servit com a missatge a la possessió de Son Corb.

 

Corb

Niu de corb en el tall d'una antiga pedrera