Es diu i s'escriu molt sovint la frase, interessada, de què els propietaris són els autèntics cuidadors de la natura i el patrimoni de Mallorca,  i concretament de la serra de Tramuntana. Què gràcies al seu esforç s'ha anat modelant i conservant el paisatge d'aquesta terra. No hi ha dubte que en molts de casos és així.

El problema és que també són abundants els casos on la propietat procedeix a la destrucció d'elements valuosos que formen part del patrimoni col.lectiu, recolzant-se en el conegut argument de què "a ca meva faig el que vull".

Tots hem vist desaparèixer al llarg dels anys camins empedrats, sínies, barraques, casetes o pous, i lamentam la seva pèrdua. Malgrat la seva importància res té a veure amb el que ha succeït durant l'any 2007: la destrucció d'una possessió centenària sota l'excusa d'una "reforma".

Això és el que ha passat amb Son Balaguer des Racó, una emblemàtica possessió situada a la vall de Superna, Puigpunyent, l'origen de la qual es remunta segurament a l'època islàmica si bé les primeres notícies documentades provenen del segle XVI. Podeu trobar una descripció de les cases aquí , per fer-vos una idea del que s'ha perdut i ja no es  recuperarà malgrat els projectes de reconstrucció que es duguin a terme, com també ha succeït amb el Pont des Tren de Palma.

 

Son Balaguer des Racó

Son Balaguer des Racó (abril 2007)

Son Balaguer des Racó

Son Balaguer (maig 2004)

Detall placa

Placa situada al cós nord de les cases (desapareguda)

Detall escut

Escut familiar sobre el portal del cós oest (desaparegut)

Conjunt de les cases

Vista del conjunt (novembre 1997)