Durant l'estiu en els turons ressecs que rodegen el poble de Son Macià crida l'atenció una clapa de vegetació de la qual sobresurten alguns plateros de fulles tendres. És aquesta una evidència de la humitat que hi ha al subsòl i per tant no és estrany que algú en volgués aprofitar la vena d'aigua practicant en el coster un desmunt de quatre metres d'altura, aixecant un marget de protecció, fent una trinxera lateral i instal.lant una petita pica per recollir l'aigua.

No sabem quan es va fer ni qui va ser l'autor de l'obra, i molt manco el perquè de tan suggerent nom. De fet ni tan sols importa que cerqueu cap referència de la font de sa Bruixa als llibres o als mapes perquè no la trobareu. Es tracta d'un més de tants indrets singulars de Mallorca que inexplicablement resten inèdits malgrat ser ben coneguts per la població dels voltants.

Per la nostra banda devem el coneixement d'aquest i de tants altres racons amagats del terme de Manacor a qui sens dubte és el seu màxim coneixedor, l'amic Antoni Pasqual Andreu.

 

Font de sa Bruixa (Son Macià)