Entre les metàfores emprades per assenyalar les formes del relleu n'hi ha una que cerca les similituds amb les fases de la lluna i que s'aplica bàsicament a sementers i a pesqueres. Segurament els exemples són més nombrosos però nosaltres coneixem al manco quatre llocs amb el mateix nom: sa Mitja Lluna.

Dos d'aquests llocs es situen a l'interior, als sementers de Son Gil (Sant Joan) i de ses Rotes (Esporles), i dos es situen a la costa. La primera pesquera es localitza a la costa curiablanquera, entre Portopetro i sa Barca Trencada. La segona pesquera la trobarem a Manacor, entre es Domingos Gran i na Romaguera. Es tracta d'una gran tenassa lilosa la forma de la qual ens recorda inconfusiblement al satèl.lit terrestre.

S'ho paga visitar el lloc, si més no per comprovar que són moltes les coses que han millorat respecte dels temps passats perquè sa Mitja Lluna era una pesquera de coet. Aquí s'hi practicava la pesca amb explosius consistent en llançar un cartutxo de dinamita dintre de l'aigua per matar o esmorteir els peixos, facilitant així captures importants.

NOTA: El coneixement d'aquesta pesquera manacorina i de tants altres noms de lloc de la contrada fou el que pogueren gaudir els nombrosos assistents a la conferència Aportació a la toponímia de Son Macià duita a terme per Antoni Pasqual Andreu i que tengué lloc el dia tretze d'agost al centre cívic de Son Macià.

 

sa Mitja Lluna