És habitual la falta de coincidència entre els estudiosos a l'hora d'establir l'etimologia d'un topònim, produïnt-se sovint apassionades discussions. N'hi ha d'altres en canvi sobre els quals es produeix una àmplia coincidència, com és el cas del topònim Maria.

Quan no es tracta d'un antropotopònim (Ca na Maria Ranqueta) o d'un hagiotopònim (Santa Maria) ens trobam davant una paraula derivada de l'àrab: marîya. Aquesta paraula conté l'arrel r' y que significa veure, mirar. El topònim designa per tant llocs emprats per a vigilar i prevenir possibles atacs, com a mínim des de l'època musulmana. És el cas del puig de Maria (Pollença) o del poble homònim (Maria), elevacions estratègiques des de les quals s'atalaiava el territori circumdant. El mateix origen té la ciutat andalusa d'Almería.

Transformacions posteriors han contribuït a emmascarar-ne l'origen. Així el poble passà a denominar-se Maria de la Salut i l'ermita del puig de Pollença acollí el Santuari de la Mare de Déu del Puig.

 

Badia de Pollença des del puig de Maria

Des del puig de Maria es controla tota la badia de Pollença

Maria

Des del poble de Maria es disfruta d'una ampla vista