Hi ha un tipus de gent a qui li agraden les velles històries i la sonoritat dels noms de lloc. És gent a qui li brillen els ulls en descobrir una font amagada o en recórrer un històric camí ja caigut en l'oblit més absolut. Segur que pertanyien a aquest grup de gent els qui sota el pseudònim de Trescaires varen descriure el camí vell de sa Cova en la revista Bellpuig corresponent a l'agost de 1973. Sobre aquest camí deien el següent:

Partia de baix del puig de Sant Salvador, i passant per ses Pesqueres prenia vora-vora el torrent des Millac. El saltava per un pont, tal volta romà, i ja era dins Son Codolí i ses Baixes. Seguia per sa Vinyeta, establiment del Claper, i ses Sorteretes, vell de Port. Es Portolà, deixant a la dreta els establiments i a l'esquerra les cases de Son Maganet. Tombava cap a sa Trona i abans d'arribar a na Pedaç, giravoltava per darrera Can Penyetlo i pel sementer des Puig separant es Olors des Racó.

Era dolç i fresc el llarg tros de Ca la Sort per on l'acompanyava estones es Saragall que, els anys ploguers corria fins a mitjan estiu. Deixava el saragall per enfilar-se envestint el coll Rubiol, i tombant altre volta cap a l'esquerra portava tot seguit a sa Duaia, deixant darrera Can Marès i la clova des Ametlers. Passant per darrera les cases partia cap es Sementeret i a la font Soberana...

...De bell nou partia cap a s'Escut del Rei i deixant a ma dreta sa Fel.lera pujava el coll Paret, quedant a l'esquerra el puig des Pins Campaners. Tombava per dins s'Alzinar com si volgués arribar a la coma de s'Escala però abans de ser-hi voltava cap el pla de ses Violes i ja era a les cases de sa Cova, havent deixat a ma dreta ses Penyes i la cova d'en Mariotlo...

La gent que gaudim de trescar per fora vila ens anam relevant en el temps mentre els paisatges es van transformant. Ja en els anys setanta o potser abans el camí vell de sa Cova havia estat desplaçat per la nova carretera d'Artà a cala Torta pel coll des Racó i les seves característiques voreres decorades per pneumàtics. Ara la primera part de l'itinerari per on discorre el camí antic ha estat transformat radicalment per la construcció d'una bassa gegantina construïda amb fons europeus (6.072.496 euros) i destinada al reguiu.

No sabem quins pagesos aprofitaran aquestes aigües. Ni tan sols si queden pagesos.