El nom d'aquella tanca era ben indicatiu del que hi podíem trobar. Periòdicament els treballs agrícoles provocaven que les lloses sepulcrals fossin remogudes deixant al descobert nínxols i despulles mortuòries. Els estudiosos que pogueren acceder-hi digueren que es tractava d'una necròpoli romana.

El lloc, fàcilment accessible, prengué un cert renom quan les guies de passeig se'n feren ressó i la gent començà a acudir-hi. Això va provocar la irritació de l'amo de la finca quan va veure els sementers trepitjats, les parets esboldregades i gent estranya transitant per ca seva.

Conten en el poble que l'amo, cansat de la situació, va adoptar una dràstica decisió. Remogué totes les restes que trobà, féu clots i sembrà la tanca de tarongers i finalment va amollar-hi una guarda de porcs. Degué pensar: entrau ara, si voleu !

Desconeixem si és cert que el jaciment fou destruït o si pel contrari s'ha preservat algun sector del cementeri. Només podem donar fe de què els porcs encara hi són, encarregats de què ningú s'acosti a comprovar-ho.

 

Cementeri des Moros