És el mateix Joan Binimelis en persona el qui ens informa que abans de la redacció de la Història li fou encarregada una descripció geogràfica del litoral de Mallorca amb vistes a reforçar les seves defenses militars. Molts d'esforços dedicà a aquest encàrrec que el va dur a recórrer totes les riberes i marines de l'illa. En els inventaris realitzats amb posterioritat a la seva mort hi destaquen alguns dels objectes que féu servir en la minuciosa feina de camp: un coixinet d'anar camí de cuiro, un llit de camp amb cortines de teixit vermell, un para-sol de tela blava, una trompa per mirar lluny, una ballesta de rotlle per a la seva defensa, alguns objectes per a prendre mesures de la seva invenció....

Fruit d'aquesta tasca Binimelis produí una detallada cartografia que malhauradament s'ha perdut de la mateixa manera que ho han fet els manuscrits català i castellà de la Història del Regne de Mallorca (1595). Malgrat això es conserven algunes còpies d'alguns d'aquests mapes essent la sèrie més completa la d'un manuscrit del segle XVIII que correspon a una còpia castellana de la Història que es troba a la British Library de Londres. En el citat manuscrit (Add 24912) s'hi inclouen quinze mapes que porten els següents títols: Villa de Santany, planta de la isla de Cabrera, villa de Campos, villa de Lluchmayor, Nuestra Señora de Lluch, villa de Pollensa, Ciudad de Alcudia, Santa Margarita, Ciudad de Palma, villa de Calvia, villa de Andraix, villa de Estellenchs, villa de Valldemoza, villa de Soller i villa de Felanix.

A cadascun d'aquests mapes es representen les principals viles i accidents geogràfics així com algunes construccions però el que més ens interessa aquí és que hi apareixen els noms amb que eren designats a finals del segle XVI. En concret en el mapa de Pollença trobam els següents noms del litoral:

Puerto de la Calobra, Castellas, cala de Ariant, collado de Baquer (avui diríem punta Beca), Aigua dolza (és la font Gallarda), punta de la Sal, castell de Pollenza (castell del Rei), cala Estremés (cala Estremer), cala de St Vicente, cala de Baquer (cala Bóquer), la Nau, Colomer, Cala Figuera, Cabo de Formentor, Cala Gonzales (cala en Gossalba), cala Murta, cala Feliu, Yª de Formentor, Playola (el Caló), Punta de Albarcuix (punta de l'Avançada) Puerto de Pollenza, Estañol, playa de Alcª (platja d'Alcúdia).

A l'interior apareixen els noms de Pollenza, Monasterio (puig de Maria) i Atalaya de Pollenza (talaia d'Albercuix). Hi apareixen representats però sense nom el molí del puig de Maria i tres possessions de difícil identificació.

Dels noms anteriors n'hi ha un que ens ha cridat especialment l'atenció perquè el seu ús ha decaigut: Castellàs. Creim que podria tenir un sentit metàforic i designava el que avui anomenam musclo de les Cordes o morro dels Aucells, el morro del litoral d'Ariant on s'obre la famosa cova de les Bruixes.

NOTA: ens plau presentar aquí la nova capçalera de la web il.lustrada precisament amb el mapa de Pollença que amb tant de treball va formar Joan Binimelis ara fa poc més de quatre-cents anys. L'autor, que no va veure la seva obra publicada, entra així a l'era d'internet.

 

Musclo de les Cordes

Musclo de les Cordes - el Castellàs

Musclo de les Cordes