Presentam avui un topònim emprat al segle XIII i que posteriorment deixà d'utilitzar-se sense que fos substituït, que sapiguem, per cap altre nom. Es tracta del coll de ses Barraques, que designava la depressió del terreny situada a 730 metres d'altura al sud-est de ses Cuculles, als Tossals Verds.

Apareix a un document conservat a l'Arxiu Capitular de Mallorca que fou signat el 23 d'abril de 1276 en presència de Bernat Ripoll, batle de Bunyola, Berenguer de Palafolls i Raimon Guitard i Pere Estruç de Sóller i Guillem Baldrig i molts altres. El document detalla un litigi sobre les partions entre el districte o terme d'Almallutx i l'alqueria d'Almadrà.

Per dirimir la qüestió es traslladaren al lloc els jutges representants de l'infant Jaume, Pere Roig i Arnau Batle, acompanyats per nombrosos testimonis. Els litigants per part d'Almadrà foren Tomàs i Pere Salambe mentre que els de la part d'Almallutx no són especificats.

Com en el cas del litigi per les partions entre les possessions de Bini i es Colls coneixem el document gràcies al pare Rafel Juan que el donà a conèixer en un dels seus articles publicats al setmanari Sóller. En ell recollí la següent sentència dictada pels jutges:

"Els límits d'Almallutx s'estenen pel ponent en direcció a l'alqueria d'Almadrà fins al puig d'Amós; d'aquí baixa fins a un coll en direcció a l'alqueria de Raimon Guitard [es tracta de Solleric segons ens informa el pare Rafel] i del dit coll, segons corre l'aigua per la coma, cap a la serra de la mateixa coma en direcció al migjorn; i baixant per aquella serra fins al torrent de Cúber; d'aquí pujant en línia recta cap al cim d'una certa roca alta que hi ha per damunt de l'alqueria d'Almadrà, cap el nord; i d'allà baixa per unes certes parets sarraïnesques fins a una coma on hi ha dos ullastres; i d'aquests ullastres pugen les partions per una paret sarraïnesca parescuda i per una serra, on hi ha algunes talaies, i en línia recta per dita serra pugen al coll que s'anomena de ses Barraques. I després per damunt de dites roques del coll de ses Barraques, baixen les partions cap el torrent de l'Alzinar de Massanella  [avui diríem torrent des Prat o des Corral Fals], en quan en les predites confrontes es dirigeixen cap a Almallutx."

S'afegeix que a les partions hi ha fites, "en concret en el predit coll en direcció a l'alqueria de Raimon Guitard, i en la mateixa serra sobre dit coll hi ha creus fetes en les mateixes roques...I en el mateix coll de ses Barraques hi ha igualment una creu feta sobre certa roca".

El missioner i arxiver de Lluc es demanava a l'article: Qui sap si todavia existeixen tals creus ! i més endavant afegia:

"Convidam als propietaris actuals dels terrenys a verificar aquestes partions i creus. Tal vegada tendrien la sorpresa de trobar alguna d'elles o de comprovar l'existència d'alguna de les parets sarraïnes mencionades, que degut a l'apartat del lloc encara estiguin dempeus i amb característiques que les distingeixin d'altres posteriors. Seria interessant la troballa. Qui sap si encara subsisteixen les talaies que hem vist en el document de 1276..."

Doncs bé, senzillament podem afirmar que sí, que set-cents cinquanta anys després encara existeixen tots aquests elements, perquè recorrent  les antigues partions encara hem pogut veure les creus gravades sobre les roques i les barraques i les talaies i les parets sarraïnesques...

Segur que el pare Rafel estaria ben orgullós de les investigacions fetes a l'entorn d'Almallutx per part de Jaume Deyà, Pablo Galera i Plàcid Pérez, autors i divulgadors d'aquest interessant descobriment.

 

ses Cuculles i coll de ses Barraques

ses Cuculles i coll de ses Barraques (Tossals Verds)

Paret sarraïnesca

"Paret sarraïnesca"

Creu de la partió 1

Creus de la partió entre Almallutx i Almadrà

Creu de la partió 2