Penya-segats com els que configuren la cara occidental de la moleta de Son Cabaspre criden l'atenció dels geòlegs i geomorfòlegs interessats especialment en els processos que han intervingut en la seva formació.

En el seu argot enrevessat expliquen la forma adoptada per les dures calcàries liàssiques d'aquests penya-segats com a resultat de sedimentacions remotes, orogènies alpines, ruptures provocades per falles i el modelat conseqüència del domini gravitacional.

Potser els escaladors, sempre cercant nous escenaris per a la seva activitat, també s'hagin fixat en aquests penyals, especialment en el diedre que constitueix un punt feble de la paret i per tant una possible via d'ascens al cim de la mola.

Ja s'hi fixaren els habitadors tradicionals de les terres de Son Dameto, Son Cabaspre i de Son Simonet als ulls dels quals aquests dos plans de roca intersectats segons un angle gairebé pla semblaven talment les pàgines d'un enorme llibre obert.

Un llibre que per ells tenia una utilitat pràctica ja que en funció del grau d'il.luminació sabien en quina hora del dia es trobaven. És per això que aquest penyal era conegut indistintament amb dos noms: penyal des Migdia i es Llibre.

es Llibre

es Llibre (moleta de Son Cabaspre)