Segons conta l'historiador Pere Xamena la collita de blat de l'any 1613 fou tan escassa que la gent per alimentar-se hagué de recórrer a les garroves i les herbes. A les actes de la vila de Felanitx quedà registrat que aquell any no es collí gens de blat la qual cosa obligà als jurats a la compra de llavor per poder fer front a la nova sembra. Aquell mal any quedà gravat a l'imaginari popular en una frase cèlebre: "quedar espantat com el blat de l'any tretze".

Segons alguns autors el nom Malany serveix precisament per designar contrades on s'han produït collites extraordinàriament dolentes. A Mallorca ha estat la relació entre les sequeres i les males anyades  l'explicació que tradicionalment s'ha emprat per explicar el nom de la font de Malany.

Com tantes altres vegades és Joan Binimelis qui ens ofereix una primera descripció d'aquesta font i del seu curiós comportament:

"En la vall de Masteguera hi ha unes aigües enmig d'una gran planícia de terra que anomenen la font de Malany, aigua molt dolenta, i amb tot me pareix necessari fer alguna menció d'ella per tenir coses dignes de consideració i són que en l'estiu corre i surt de la terra en gran copia i abundància d'aigua que en ella neix, i pel contrari en l'hivern s'estanca i eixuga de tal manera que en cap ocasió de pluges ni del temps se descobre i quant més forts són els dies caniculars més gran a les altres fonts és. I per a despertar més consideració i major admiració hi ha a propet d'aquesta una altra font de contraris efectes: quant major i de més pluges és l'hivern més corre i amb més fúria, i cessa del tot del córrer quan arriba l'estiu. La causa d'aquesta particular meravella de la naturalesa no la descobresc aquí, per tal de donar ocasió als filòsofs a cercar-hi noves causes."

A l'actualitat els veïns de la zona confirmen que antigament, abans de que els aqüífers fossin sobreexplotats, l'aigua de la font de Malany brollava durant tot l'estiu, passant fins a un pam d'aigua per damunt del camí de Can Roig. No sabem quina és l'anomenada per Binimelis "font d'apropet" (tal vegada la font de les Cortanes ?), però no gaire lluny es troben els Ulls del Rec, que afortunadament continuen presentant a l'hivern un cabal espectacular que dóna lloc a un dels racons més bells de l'illa.

Font de Malany

 

Ulls del Rec

Ulls del Rec