Bisbe, cagarro, castellet, frare, home, ninot, penyal bernat, puntal, udró. La llista de denominacions dels penyals isolats d'aspecte fusiforme és extensa i no està tancada perquè de tant en quan podem anar afegint alguna nova variant.

Així podem constatar que per la banda de Puigpunyent-Galilea també era habitual designar-los metafòricament com es Xigarro essent tres els llocs que rebien aquesta denominació.

Dels tres només un apareix als mapes actuals i és el que es situa a Son Fortesa, amagat per l'alzinar que s'estèn entre la mola de na Costitxa i el coll des Carnisseret.

El segon es localitza dins Son Cortei, al costat de la carretera de Galilea, una vegada aquesta ha superat el coll des Molí de Vent i el penyal de sa Cova des Bous, just davant la coveta on hi ha una reproducció de la mare de Déu de Lourdes. En fa referència l'Arxiduc Lluís Salvador en fer la descripció del paratge per on discorre el camí:

"primer aferrat per les parets grisenques del penyal de sa Cova des Bous i després entre dos monumentals obeliscs naturals situats al peu de la carretera, marc pintoresc per al cònic Còssil, el més proper dels quals es coneix amb el nom des Xigarro".

Es tracta ja d'un topònim ja mort així com també ha desaparegut el Xigarro que fou recollit per Tomàs Vibot en la seva obra Son Cortei, Conques i Galilea i que és esmentat com a fita de les partions entre Son Martí i Son Cortei a finals del segle XVIII.

es Xigarro (Son Fortesa)

es Xigarro (Son Fortesa)

es Xigarro (Son Cortei)

es Xigarro (Son Cortei) i puig de na Bauçana