Per casualitat descobrírem un interessant racó de Palma sobre el qual no teníem cap referència. En el camí de la Bonanova a Gènova un rètol sobre una paret seca de nova factura anunciava les cases del Retiro com una propietat municipal oberta als visitants. Un camí conduïa fins a unes cases rehabilitades sense cap interès arquitectònic però l'interès es trobava als seus voltants on destacaven les marjades obrades pels alumnes d'una escola taller així com un hort urbà. Les marjades donaven pas a un esponerós pinar que prolongava el bosc del castell de Bellver pel comellar del torrent des Mal Pas.

La primera referència sobre aquestes cases ens la proporciona Gaspar Melchor de Jovellanos en la seva descripció de l'entorn del castell de Bellver:

... en els costers, i a l'altura de l'altra costat del barranc, es veuen les agradoses possessions del Retiro, Son Vic, Son Gual i sa Cova, els termes de les quals són millor coneguts pel general i més digne nom de la Bonanova. Aturar-me a descriure tants d'objectes, o estendre'm a altres que es descobreixen a prop, seria sortir massa del meu objectiu. Basta dir que es veuen tan ben distribuïts a l'entorn de Bellver, tan ben situats, i formant tots un conjunt tan variat i tan ben poblat, plantat i cultivat, que per més que s'observi, mai la vista es cansa de veure'l.

Per la seva banda a l'Apeo de 1818 apareix registrada com una finca de set quarterades de segona qualitat, amb cultius d'ametlers i garrovers i valorada en 4.200 lliures.

Però si fins aleshores no sabíem res del lloc manco clarícies podíem donar del seu nom. Sortadament un article de Jaume Llabrés Mulet referit als eremitoris del desert de Portopí i aparegut avui a l'Ultima Hora ens aporta algunes pistes. Per ell sabem que el predi i l'ermita de la Bonanova foren adquirits pels frares carmelites l'any 1694 per aixecar-hi un nou convent que finalment no arribà a construir-se. Aleshores el casal de possessió passà a ser un estatge de retir pels frares que habitaven el gran convent del Carme situat a la Rambla de Ciutat.

Fa referència el nostre nom al retir d'aquests frares ? No ho sabem però el cert és encara avui podem qualificar les cases del Retiro com un autèntic oasi enmig del brogit de la ciutat.

 

el Retiro (la Bonanova)