Un colomer és un lloc on crien els coloms. Si ens deixam guiar per la toponímia arribarem de la ma dels noms als penyals on habiten els coloms salvatges. Els trobarem per exemple al puig que hi ha al ponent de Raixa, a la mola de Planícia just per sobre de Son Vic de Superna, als Tossals Verds, al puig de Sant Onofre, al puig de Cura (penyes des Colomer) o a la serra de Sant Vicenç (pla del Colomer). El nostre itinerari ens conduirà indefectiblement a uns dels indrets més fotografiats de l'illa: el Colomer de Formentor.

Potser però que la nostra recerca ens conduexi també a colomers fets per l'home amb l'objecte d'oferir refugi i un lloc de cria pels coloms domèstics. Trobarem així casetes que com a característiques distintives presenten un gran nombre de nínxols omplint les parets i llivanyes situades a les llindes dels finestrons per tal evitar l'entrada de les rates i de la salvatgina al colomer. Les construccions que anirem trobant poden variar en el seu grau de refinament fins arribar a trobar exemples notables entre els quals destaca el colomer que trobam adossat a la possessió de Biniatró.

Els topònims localitzats a les zones antropitzades poden correspondre a aquest tipus de construccions. Així tenim es Colomer a alguns pobles i al costat de possessions com Aireflor, Son Forners o Salma. En algunes ocasions és la mateixa possessió la que es coneix amb aquest nom (es Colomer). Coneixem els casos de Lloret i de Porreres i pel plànol de Bernat Calvet (1901) sabem que a l'eixample de Palma hi havia dues propietats que rebien per nom es Colomer (a la carretera d'Inca devora es Hostals Nous) i es Colomeret (a la Soledat).

La similitud amb els colomers és la causa per la qual es denomina columbari a una tomba col.lectiva formada per un conjunt de nínxols destinats a allotjar les urnes amb les cendres dels difunts incinerats. Com a sistema funerari fou emprat pels romans i pels primers cristians. Comprovar la possible existència d'un columbari romà o paleocristià a una cova de Sineu, la cova del molí d'en Gaspar, ha estat l'objecte d'una campanya arqueològica duita a terme durant aquest estiu.

Campanya de la qual podem dir que no ha ofert conclusions definitives, al manco de moment.

 

el Colomer (Formentor)

Colomer de Biniatró

Colomer de Biniatró

Colomer

Colomer

Cova del molí d'en Gaspar

Cova del molí d'en Gaspar (Sineu).  Possible columbari ?