Actualment la superfície de les finques públiques de Mallorca no representa més que un esquifit 4 % de la superfície de l'illa. Els seus màxims exponents són la finca de Galatzó (1.401 Ha), Albarca-es Verger (1254 Ha), s'Albufera (1209 Ha), la Victòria (1026 Ha), la comuna de Bunyola (732 Ha), Mortitx (723 Ha) i la comuna de Caimari (718 Ha). A part de la pròpia conservació de la natura les principals activitats que es duen a terme en aquests espais són el lleure i la caça.

Temps enrere la situació era ben diferent ja que la major part de les viles comptaven amb terres comunals que proveïen de pastures per al bestiar, de llenya i de caça als seus veïns. Sovint aquestes terres foren motiu de conflicte amb les propietats veïnes per qüestions de límits (per exemple al 1565 litigi per ses Comunes entre Antoni Garau, donzell, i la vila de Petra). D'altra banda els creixements de població donaren lloc al seu establiment (venda de sa Comuna de Campanet, 1605). La necessitat d'obtenir nous ingressos n'estimulà la seva parcel.lació i venda, sobretot a partir de les desamortitzacions del segle XIX (venda de sa Comuneta d'Orient).

Avui el record de moltes de les antigues terres comunals només perviu gràcies a la toponímia. Per exemple a Superna (Puigpunyent) trobam els noms de la comuna des Camp, la comuna de sa Garriga i la comuna de Son Noguera. Un aclaridor rètol situat al camí que va des Grau a sa Campaneta ens il.lustra sobre el caràcter públic que tenien antigament aquestes terres i sobre quina va ser la seva posterior evolució.

El rètol diu així: sa Comuna. Propietat Privada.

NOTA: arreplegam a continuació alguns noms que fan referència a terres comunals. Hi podríem afegir també aquells noms que no es refereixen genèricament a terres sinó a elements concrets, com poden ser es pou Comú, es bosc Comú, es mitjà Comú, sa pleta Comuna, sa garriga Comuna, sa torre Comuna.

Alaró: comuna de s'Estret, comuna de sa Mola, ses Comunes
Alcúdia: sa Comuna
Algaida: sa Comuna, sa Comuna Nova, sa Comuna Vella, comuna de Randa

Andratx: sa Comuna (sa Planeta o sa Planera)
Ariany: ses Comunes
Banyalbufar: comuna de Cas Moliner, comuna de Cas Cosí, sa Comuna
Bunyola: sa Comuna, sa Comuneta, comuneta de Cals Reis, comuneta d'Orient (també de Sant Jordi)
Campanet: comuna Petita (també Menor o de ses Forques), comuna Gran (també Major o des Revellar)
Calvià: ses Comunes
Campos: ses Comunes, comuna de Can Ferrer, comuna de Can Cosmet, comuna de Can Dometo
Esporles: sa Comuna
Felanitx: sa Comuna, ses Comunes, sa comuna Grossa
Fornalutx: sa Comuna
Lloret. sa Comuna, sa Comuneta, comuna de Costitx

Manacor: ses Comunes
Mancor: es Comuns, es Comuns d'en Graciet
Marratxí: sa Comuna, comuna de Can Domingo
Montuïri: sa Comuna
Muro: es Comú, comuna de Can Oliver, comuna de Can Fillol, comuna de Son Santmartí
Palma: ses Comunes
Petra: ses Comunes, ses Comunes Noves
Puigpunyent: comuna des Camp, comuna de sa Garriga, comuna de Son Noguera, comuna de Can Macià (Galilea)
ses Salines: sa Comuna
Sant Joan: sa Comuna
Santa Eugènia: ses Comunes
Santa Maria: comunes des Torrent Fals
Santa Margalida: es Comú, ses Comunes
Santanyí: sa Comuna, comuna de ses Doblegades, comuna des cap des Moro, comuna de na Beu, comuna de Son Durí, comuna de Son Moro, comuna de sa torre d'en Beu
Selva: comuna de Biniamar, comuna de Caimari, comuna des Martorells
Son Servera: ses Comunes
Valldemossa: sa Comuna

sa Comuna (Superna)

sa Comuna. Propietat Privada (Superna)