Son Torrella d'Escorca és una possessió singular tant per la seva localització com per la manera en què ha estat gestionada durant els darrers vint anys. Amb una extensió de 440 Ha ocupa el costat meridional del puig Major fins a la cresta del puig de ses Vinyes estenent-se cap a l'oest per abastar tota la coma de Son Torrella. Situades a 850 m d'altitud són unes de les cases situades a major altura de Mallorca juntament amb les cases de sa Serra d'Alfàbia.

Són moltes les històries que s'entrellacen en aquesta possessió de muntanya. Per exemple les derivades de més de cinquanta anys de presència militar des de que s'hi instal.là l'esquadró de vigilància aèria número set (EVA-7) de l'exèrcit de l'aire. Destaca per la trascendència del personatge la visita que realitzaren al 1934 Francisco Franco, aleshores comandant militar de la província,  i la seva esposa Carmen Polo convidats per la família Zayas. Visita que va incloure l'ascens al cim de la muntanya com s'aprecia a les fotografies incloses en aquest llibre.  Peculiar és la història d'aquell metge mig orat que als anys noranta va tenir la idea de construir un modern eremitori a les crestes de la serra de Son Torrella, al sector de sa Regana, set cenys anys després de que els primers ermitans es fixasin en la muntanya per edificar l'evanescent ermita de Sant Salvador que tant cercà el pare Rafel Juan.

Però avui ens interessa més parlar de la darrera etapa de la finca, que començà al 1994 quan es jubilà l'amo Jaume Vicens i se'n va fer càrrec Carlos Zayas Mariategui, germà de la propietària. Des d'aquell moment s'abandonà l'explotació tradicional de conró i ramaderia i la finca es destinà la caça i a la repoblació forestal. Amb l'ajuda dels Amics de la Terra començà un ambiciós programa de reforestació, centrat especialment en les zones més planeres i accessibles. Gràcies a diverses campanyes, aprenent dels errors i lluitant contra cabres i conills les alzines i els pins s'han anat estenent sobre una superfície de 69,5 Ha. Una estimulant experiència de reforestació que és explicada en aquest fulletó.

A hores d'ara el bosc comença cobrir els antics sementers de Son Torrella. Un bosc de trenta-cinc mil arbres que constitueixen el preciat llegat de Carlos Zayas i la seva meritòria contribució a la lluita contra el canvi climàtic.

NOTA: possible alqueria Entrecampos del Llibre del Repartiment (1232) pel pare Rafel Juan sabem que formava part de l'extensa cavalleria de sa Calobra instituïda al 1242 per l'infant Pere de Portugal a favor de Berenguer de Riu, que al 1325 era propietat de Raimon Masblanc i que el nom de la finca es remonta al segle XV ja que en un document de 1448 s'esmenta con a una de les confrontes de la possessió des Colls "el rafal que fou de Pere de Villalonga i que avui és de Joan de Torrella".

 

Son Torrella (Escorca)

Repoblació d'alzines al pla de Son Torrella

L'amo Jaume Vicens a la cuina de Son Torrella

Foto: Jesús García Pastor. Rutes Amagades. Núm. 81 Puig Major - Volta dels Cingles

Francisco Franco i Carmen Polo a la carrera de Son Torrella (1934)

Foto: arxiu Carlos Zayas