La punta del litoral alcudienc que separa es Clot i es Morer Vermell rep el nom de punta de l'Emperador i es diu que aquest nom té el seu origen en la breu visita que efectuà a Alcúdia l'emperador Carles V. En efecte sabem que el dia 3 de juny de 1535 l'emperador desembarcà al port Menor d'Alcúdia, fent una escala del viatge que el portaria a enfrontar-se i vèncer al famós corsari turc Barba-rossa en la coneguda com a jornada de Tunis.

Per Ramon Rosselló Vaquer coneixem la següent anotació del notari Joan Gomis, contemporani dels fets: L'emperador Carles amb trenta galeres arribà al port Menor d'Alcúdia i després anà a la ciutat on fou rebut per una gran multitud de gent, per espai de sis hores. Va estar a la casa de Jeroni Moragues, prevere. Anava a la ciutat de Tunísia ocupada pel pèrfid i tirà Barba-rossa.

No és aquest l'únic topònim de caràcter imperial del que tenim notícia. Al sud de la península de sa Foradada hi havia l'embarcador de l'Emperatriu, perquè fou el lloc on desembarcà a finals del mes de gener de 1893 Elisabet de Baviera, emperadriu d'Àustria, per visitar els dominis del seu amfitrió l'arxiduc Lluís Salvador. Dues fotografies fetes per Antoni Vives Colom immortalitzaren aquell moment. En la primera s'observa el iot blanc de l'emperadriu -de nom Miramar- i el Nixe de l'Arxiduc ancorats al costat de sa Foradada. En la segona s'observa un bot ocupat per cinc persones en el moment del desembarc. L'emperadriu es situa en la posició de popa.

Ambdós punts del litoral mallorquí tenien noms menys solemnes i més prosaics abans del desembarc de tan egrègies figures. La punta alcudienca era coneguda com a punta des Tamarells. L'embarcador deianenc rebia el nom d'embarcador de sa Creu.

 

Punta de l'Emperador (Alcúdia)

Desembarc de l'emperadriu d'Àustria a sa Foradada (gener de 1893)