A l'època musulmana la població rural de Mallorca  es concentrava a les alqueries i als rafals, que podríem designar ràpidament com el precedent de les nostres possessions, sense entrar en la distinció entre ambdós tipus de poblament, que deixam als estudiosos del tema. Les  paraules àrabs d'on provenen aquests noms (al-qaria i rahl)  han quedat fixades per la toponímia i tenen el mateix signficat d'establiments rurals dedicats a les tasques agrícoles.

Gràcies al Llibre del Repartiment coneixem que a la porció que correspongué al rei es consignaven 460 alqueries (i 328 rafals). Per "districtes" la distribució d'alqueries era la següent: Palma (Ahwaz al-Madina) 6, Inca (Inkan) 71, Pollença (Bulansa) 49, Sineu-Petra (Jijnaw-Bitrah) 75, Artà (Yartan) 62, Montuïri (Muntuy) 159, Muntanyes (Al-Jibal) 38.

En el cas de l'alqueria una recerca al mapa, per exemple de la cadena "alquer", ens dóna un total de 25 topònims principals que la contenen. Entre ells trobam pobles com s'Alqueria Blanca (Santanyí),  llogarets com s'Alqueria des Comte (Sóller) o ses Alqueries (Santa Eugènia) o grans possessions com s'Alqueria d'Avall (Bunyola), s'Alqueria a Andratx o s'Alqueria a Santa Margalida.

A vegades al nom s'afegeix un determinant: així a Artà es distingeix entre s'Alqueria Vella de Dalt i s'Alqueria Vella d'Avall (també coneguda com a Can Sard) -que avui constitueixen una finca pública integrada al Parc Natural de la península de Llevant. El color també s'empra com a determinant: s'Alqueria Blanca, s'Alqueria Roja. Hi ha una forma augmentativa -s'Alqueriassa- i un diminutiu -s'Alqueriola- més coneguda per la seva forma en plural -ses Alquerioles.

El topònim amb el determinant més obscur, si se'm permet el joc de paraules, és de s'Alqueria Fosca, possessió campanera situada al costat del camí de sa Barrala.

Hem de senyalar que a molts de pobles s'Alqueria es pronuncia sa Curia (curiablanquers són els habitants del poble santanyiner)  i podem trobar a alguns mapes topònims com sa Curia Vella o sa Curia Rotja.

 

s'Alqueria (Fornalutx)

s'Alqueria, nucli originari de Fornalutx
ses Alquerioles

ses Alquerioles, establiment rural als peus de s'Esclop