Les perivències toponímiques arcaiques ens permeten localitzar algunes de les alqueries andalusines de Mallorca -al manco de manera aproximada.

Així entre les muntanyes que rodegen Orient pot sorprendre trobar-hi una mola de Lluc, nom que no té res a veure amb el conegut monestir d'Escorca sinó amb una alqueria islàmica documentada des de l'any 1236.

Després de la conquesta la vall d'Orient va correspondre a Nunó Sanç i a la Remebrança trobam l'alqueria Luc de 10 jovades formant part d'un grup que inclou també Samacoma (actual Coma-sema), Xilur de ponent, Vuarien (actual Orient), Eanor (actual Honor) i el rafal Padulx. A la mort de Nunó (1241) la propietat de la vall es repartí entre el propi rei en Jaume (una quarta part) i el cavaller Assald de Galiana (tres quartes parts). Lluc formà, juntament amb Honor i Orient, la cavalleria d'Orient que estigué lligada durant segles a la família Galiana.

Al segle XIV Lluc encara era una propietat relevant de la vall i continua apareixent a la documentació. Per exemple en aquest establiment de 3 de novembre de 1361 aportat per Ramon Rosselló Vaquer:

Jaume Coll habitador de la vall d'Aurient estableix en emfiteusi a Bernat Galiana la seva alqueria dita Lluc que són tres peces de terra i cases situades a dita vall, tengut en nom de Berenguer Galiana a delme i tasca del pa, vi, lli, cànem i quint d'oli.  Confronta amb les muntanyes dels pobladors de Bunyola i les muntanyes dels pobladors de Santa Maria del Camí.

Per les confrontes podem localitzar l'alqueria al llevant del torrent des Freu i al límit entre els termes de Bunyola i de Santa Maria, o més concretament entre Orient i Coanegra. És el mateix lloc on trobam la mola de Lluc que s'aixeca entre el comellar de sa Comuneta i el comellar des Bous. Avui els terrenys formen part de la possessió bunyolina de Cals Reis i limiten amb la santamariera Son Pou.

 

NOTA: no trobàrem l'alqueria però sí una antiga fita de terme, estalonada per dues pedres més petites. Segons a quin costat ens situem respecte de la fita ens trobarem a un dels tres termes que hi fan partió:  Alaró, Santa Maria o Bunyola.

 

Il·luminada pel sol, la mola de Lluc. A la dreta, el comellar des Bous


Fita de terme entre Bunyola, Santa Maria i Alaró