Un dels senders costaners més famosos de Mallorca és el que comunica la cala de Deià amb Llucalcari i Alconàsser. Les panoràmiques marines que s'hi destrien han motivat que modernament sigui conegut amb el nom de camí dels Pintors, potser com a traducció local del Malerweg alemany. El neotopònim ha fet fortuna i ha desplaçat al nom original que era molt més prosaic  ja que el camí era conegut com a camí de Baix, per contraposició amb el camí reial que comunicava a una cota superior el poble de Deià amb el llogaret de Llucalcari i la vila de Sóller.

El nom antic es remonta com a mínim a principis del segle XV perquè apareix en un interessant document de 1402 aportat per Ramon Rosselló Vaquer. En el document es detallen un conjunt de dràstiques mesures que s'haurien d'adoptar per evitar el trànsit de corsaris i pirates pel camí, entre d'altres roturar-lo i sembrar-hi argelagues:

"que lo camí baix que va de la cala a Luchalcari sia trencat e tapat e que'y jaquesquen fer e nudrir malesa de punyar argelagues, mates e altres arbres per desviar los dits enemichs e que lo dit camí sia del tot mudat per lo camí dessús que pertex de Valldemussa a Lucalcari."

I és que antigament la costa mallorquina no era font d'inspiració d'artistes sinó font de temors i de perills. Alguna cosa hem avançat.

 

Camí de Baix (Llucalcari, Deià)