Com ja va dir Cosme Aguiló en aquest article només coneixem un fitotopònim que faci referència al ginebró (Juniperus oxycedrus). Es tracta de sa Ginebrissa que trobam al nord-est de la finca de Coma-sema, entre el corral Fals i el coll des Bosc i a prop de la partió amb la possessió de Solleric. Intuïm que es tracta d'un topònim antic pel sufix arcaic que presenta i que trobam a altres topònims com sa Bardissa, sa Ferrissa o sa Pedrissa.

I podem corrobar l'antigüetat del nom perquè apareixia en un "pape mol vell" segons consta en una còpia conservada a l'arxiu Vidal Peretó de l'ARM. El document en qüestió és una carta en la qual algú s'adreça al senyor de Coma-sema per fer-li saber que les tasques de marcar la partió ja han estat realitzades. En concret es tractava de la partió oriental de la finca, la que discorre entre es Reialenc i el torrent d'Almadrà, passant per la mola de Son Terrassa i la serra d'Amós, amb uns 5.600 metres de longitud.

Diu així el document:

Molt Senyor, després de saludar-lo li faig sabedor que respecte de la partió ja està feta, començant pel cap de la paret, seguint per damunt l'esquena per les dues creus que trobaren velles, tirant just dins el comellar del Pi just a n'el Barranc amb poca diferència el Bosquet està partit junt a n'el Torrent, i després començant a la paret del puig d'Amós, just per la vorera del conradís de Coma-sema muntant tot just fins al puig de la Font [...] posarem molt més amunt [...] pel pas de la Ginebrissa just a la font del Pi i amb tot això s'han fet 22 creus d'un cap fins a l'altre tot molt ben ajustat.

Tenia raó l'anònim comunicant en què les creus s'havien fet molt ben ajustades perquè podem assegurar que són les creus de partió més perfectes de Mallorca.NOTA 1: una part de les creus també marquen la partió entre els termes d'Alaró i de Bunyola i per aixó al costat d'algunes d'elles trobam dues lletres inscrites a la roca: A (Alaró) i B (Bunyola).

NOTA 2: segons la descripció continguda en la carta sembla que el pas de sa Ginebrissa no seria el camí que ascendeix pel coster oriental del puig de sa Cova des Carboner com apareix citat a nombroses webs excursionistes. Podem adduir que es tracta d'un camí i no d'un pas, que el camí no desemboca a sa Ginebrissa i que no concorda amb la descripció de la partió que es fa a la carta. Segons l'antiga carta el pas de sa Ginebrissa es trobaria al vessant que es desploma directament sobre el torrent d'Almadrà, a l'altura del pas Llis i de la font des Pi.

Vet aquí una nova feina pels cercadors de passos.

 

Creu número 12 de la partió oriental de Coma-sema

Creu número 13 de la partió oriental de Coma-sema

Creu número 14 de la partió oriental de Coma-sema

Creu (sense número) de la partió oriental de Coma-sema