Reben la denominació de llatzarets aquelles edificacions situades als ports en les quals eren reclosos durant un període de temps determinat -sa quarantena- mariners i mercaderies sospitosos d'estar infectats. Es tractava d'evitar la propagació de malalties i epidèmies i en ocasions també s'hi traslladaven els nàufrags que havien estat rescatats. Composaven el llatzaret les edificacions per a passar la quarantena pròpiament dita, els allotjaments dels encarregats de la vigilància (superintendent, regidor, tropa, custos o guarda...) i altres edificis com la capella. Una elevada paret de tancament - per evitar fuites - rodejava les instal.lacions.

La toponímia conserva a Mallorca el record de tres llatzarets. El principal i més antic (de 1656 segons la làpida conservada) es localitzava al port de Palma, entre s'Aigua Dolça i la caleta des Mal Pas i es coneix també amb el nom de sa Quarantena. El segon llatzeret el trobam al port d'Alcúdia i sabem per Jeroni Berard (Viaje a las villas de Mallorca, 1789) que fou sufragat pel bisbe Juan Díaz de la Guerra el qual ocupà la diòcesi entre 1772 i 1778. El mateix autor va incloure al plànol iconogràfic de la ciutat d'Alcúdia la planta i el perfil de l'edificació. També sabem que a principis del segle XIX ja presentava símptomes de decadència segons John Carr, un dels primers viatgers anglesos que publicà les seves impressions  (Descriptive travels in the southern and eastern parts of Spain and the Balearic Isles in the year 1809).

El llatzeret més modern -data de 1815-  el trobam al port de Sóller i té la particularitat que durant el segle XX fou reconvertit en una instal·lació encara més sinistra. Durant la guerra civil actuà com a camp de concentració per als presoners republicans, obligats a distints treballs forçats com el de la construcció de la carretera del far de Muleta.

I en quin estat es troben actualment aquestes edificacions ? Tractant-se de Mallorca ja podem suposar que lamentable.

I efectivament del llatzaret de Palma, avui un espai lliure públic,  només s'han conservat els dos portals forans, això sí, són monumentals. El llatzaret del port d'Alcúdia conserva el mur perimetral i algunes separacions interiors. Transformades algunes dependències en habitatge unifamiliar avui semblen habitades per ocupes. El llatzaret de Sóller conserva també el mur perimetral i unes dependències al costat de la mar utilitzades a l'actualitat com a magatzem per a piraigües.

En resum, els llatzarets mallorquins fa temps que foren deixats de la ma de Déu. Si volem veure un llatzaret ben conservat, posat en valor i dedicat a distints usos haurem de visitar el llatzeret de Maó.

Com deu esser que en qüestions de protecció del patrimoni natural i cultural els menorquins sempre ens donen amb cullereta ?

 

ACTUALITZACIÓ (14/02/2017): Llegim a la premsa que els ocupes que habitaven sa Quarantena d'Alcúdia l'han desallotjat i que la construcció fou llegada per Felicià Fuster a l'Ajuntament suggerint un possible ús cultural de la mateixa. S'obre per tant una finestra d'esperança per a una digna recuperació de l'immoble.

 

Llatzeret de Palma

Llatzeret d'Alcúdia

Llatzeret de Sóller