La portada del Diario de Mallorca del diumenge dia 12 de novembre de 1972 s'obria amb una impactant fotografia a quatre columnes. A la foto s'apreciava la caiguda torre d'un molí que havia estat començat a derruir. Es tractava de l'anomenat molí d'en Coes situat al carrer Navarra, que havia estat construït l'any 1885 i que havia funcionat fins a l'any 1936. Es singularitzava de la resta de molins per la seva figura alta i esvelta, essent considerat el més alt de la ciutat.

Les seves característiques constructives també eren singulars ja que la torre del molí descansava sobre quatre columnes d'un metre i mig de diàmetre. La solidesa de la construcció fou tal que hagué d'emprar-se dinamita per tombar-lo i les tasques varen haver de ser acabades pel propi Ajuntament, donada la incapacitat de l'empresa encarregada de la seva demolició.

L'esbucament d'aquest molí singular motivà l'aparició de crítiques als diaris insulars (Lluís Ripoll Arbós n'hi dedicà tres) i als setmanaris locals (Manacor, Perlas y Cuevas).

Però aquest no seria el darrer molí esbucat a la ciutat de Manacor.

NOTA: malgrat que la grafia pot donar lloc a equívocs el determinant del molí fa referència al malnom coes i no coves.  L'hiat co-e dóna lloc a l'aparició de la velar. És la transformació coneguda com afegiment de la v antihiàtica, molt comuna a la parla manacorina.

 

 

Molí d'en Coes (Manacor)

Diario de Mallorca 12/11/1972. Foto: José Pardo.