Són quatre les basíliques paleocristianes de Mallorca que actualment es coneixen i cadascuna d'elles ha arribat fins a nosaltres en un estat de conservació diferent.

La basílica de Cas Frares (a Santa Maria) fou vandàlicament destruïda per la propietat a l'entorn de l'any 1835. La basílica de sa Carroja (Manacor) fou destruïda per les obres d'urbanització de l'avinguda Joan Amer de Porto Cristo a la primera mitat del segle XX. Només es conservà la piscina baptismal que es pot contemplar actualment sota la voravia.

Per la seva banda la basílica de Son Fadrinet (Campos) fou descoberta l'any 1988, excavada entre 1997 i 2001 per l'Institut Arqueològic Alemany de Madrid i posteriorment tornada a recobrir amb terra, en un episodi d'enfrontaments entre distints actors mai ben explicat.

Finalment tenim la basílica de Son Peretó (Manacor) que és la que ha estat més preservada i estudiada, gràcies a la titularitat pública dels terrenys i a les distintes campanyes arqueològiques que s'han succeït des de que fou descoberta i excavada per mossèn Joan Aguiló i Pinya l'any 1912. Bona part de les troballes realitzades en aquesta basílica es poden contemplar a les sales d'antiguitat tardana del Museu d'Història de Manacor, destacant els espectaculars mosaics que cobrien el terra de l'edifici principal.


NOTA: els interessats en l'arqueologia paleocristiana (segles IV-VIII) tenen ara l'oportunitat d'assistir a algun dels tres cursos d'una setmana de duració que seran impartits a Mallorca durant el proper més d'agost. Focalitzats en la basílica de Son Peretó seran a càrrec de Mateu Riera Rullán, codirector de les darrers campanyes d'excavacions. Trobareu més informació sobre el Curs Pràctic d'Arqueologia Cristiana: la Basílica de Son Peretó de Manacor  aquí.

 

 

Basílica de Son Fadrinet (Campos)

Basílica de Cas Frares (Santa Maria)

Basílica de sa Carroja (Manacor)

Basílica de Son Peretó (Manacor)