Al migjorn de la suau elevació on es localitza la possessió de Son Forners (Montuïri) trobam un dels millors jaciments arqueològics de Mallorca. És el poblat de Son Forners, habitat de manera permanent des del període talaiòtic (s. X ane) fins a l'època romana (s. I dne).

Tres talaiots -un d'ells especialment monumental- dominen la plana que s'estèn fins al puig de Cura. Als talaiots s'hi afegeixen restes de murades i una envitricollada aglomeració de cases i altres dependències que s'han anat superposant al llarg del temps.

Les restes avui visitables (estimades en un 15 % de l'àrea total) són el resultat de quinze campanyes d'excavació que foren inciades l'any 1975 sota la direcció de Vicenç Llull Santiago. Les dades fornides per aquestes campanyes s'exposen al Museu Arqueològic de Son Forners, ubicat actualment al molí d'en Fraret i en el futur a les mateixes cases de la possessió.

Ara vé d'acabar-se la campanya de 2017 durant la qual ha estat excavat un habitatge situat entre els talaiots 2 i 3 i un tram de la murada del poblat posttalaiòtic  (s. VI-III ane) amb algunes dependències adossades al seu interior.  Particularment interessant és l'estructura turriforme amb accés escalonat.

Esperam que properes campanyes vagin desvetllant els secrets que s'amaguen a l'interior d'aquest interessant poblat, avui cobert per la vegetació i coronat per una gran era.NOTA 1: segons la GEM al s. XV la possessió pertanyia a la família Forners, dedicada a la mercaderia.

NOTA 2: en el marc de les festes de Sant Bartomeu, el proper dia 23 d'agost a les 10 h del matí ha estat programada una visita guiada al jaciment, una activitat que no dubtam en recomanar.

 

Poblat de Son Forners (Montuïri). Vista general.

Poblat de Son Forners (Montuïri). Detall murada posttalaiòtica.