Un dels topònims de Mallorca que té més ressò internacional és el de Magaluf, associat indiscutiblement als excessos de tota casta protagonitzats especialment pels turistes britànics, els quals s'hi refereixen despectivament com a shagaluf (que podríem traduir per follagaluf). Tant és així que els hotelers de la zona fa temps que impulsen la creació d'una nova marca turística -Calvià Beach- que elimini les connotacions negatives del nom.

Però no sempre fou així i encara queda gent que ha vist créixer els lliris de platja sobre l'arena. Als anys quaranta es començaren a construir els primers habitatges unifamiliars a la zona, propietat de famílies benestants com ens ho recorda el nom del racó des notari Alemany. El turisme de masses arrancà als anys seixanta, amb aquelles quatre altes torres que molts de mallorquins acudiren a veure construir com a màxim exponent de modernor i progrés. A partir dels anys vuitanta el turisme es va anar desmadrant al mateix temps que el paisatge s'anava degradant amb un especial encarnissament a l'entorn de la torre Nova, on es construiren edificis de fins a catorze plantes.

Tornant al nom sovint apareix amb article (es Magaluf) i la referència més antiga que coneixem és de 1501 (Noticiari de Calvià). S'han realitzat moltes propostes etimològiques però una de les més convincents és que faci referència a un antropònim d'origen jueu (mahluf, machluf). Mahluf significa recanvi o substitut i és un nom que al nord d'Àfrica era donat als nins els germans anteriors del qual havien mort, significant que el nounat era el seu substitut.

Magaluf, un nom que significa recanvi, per una zona turística que necessita recanvi. Senyors hotelers, no pot ser més adient.


NOTA: Magaluf és un nom que apareix sovint en la documentació medieval de Mallorca fent referència a jueus. Serveixin com exemple els següents: Magaluf ben Abrahim, Magaluf Feznati (1344), Magaluf ben Jusef, Magaluf ben Maymó, Magaluf Matiar (1362), Magalluf Mili (1348), Magaluf d'Osca...

 

Magaluf (anys 60)