Es Rossells s'inclou dintre de la sèrie de topònims formats a partir la pluralització d'un antropònim de gènere masculí. Sembla lògic pensar que algú de llinatge Rossell va esser propietari o habitador de la finca felanitxera, de la mateixa manera que es Tomassos deixaren la seva empremta a la vall de Superna.

No disposam de la documentació que ho acrediti i la referència més antiga es remonta a 1444 (Cronicó Felanitxer). Segons el llibre Topònims i la propietat de les terres del terme de Felanitx en els segles XIII-XVII antigament es distingia entre es Rossells Grossos, possessió ja parcel.lada, i es Rossellets, que es corresponen amb es Rossells actuals.

A es Rossells s'hi localitzen diversos jaciments arqueològics destacant especialment un dels poblats talaiòtics més extensos el qual es troba defensat per una de les murades més ben conservades de Mallorca. Les campanyes de neteja realitzades en els darrers anys han posat novament de manifest l'espectacularitat del monument.

Però sovint l'existència d'un jaciment destacat dintre d'una finca es pot convertir en un inconvenient ja que sol generar un goteig constant de curiosos i visitants. És per això que la propietat de es Rossells demana que només es visiti de manera concertada a traves dels responsables del projecteesrossells.

Tampoc és molt demanar.

 

es Rossells (Felanitx)