Ja està disponible als servidors de SITIBSA l’ortofoto corresponent a l’any 2018. Per a Mallorca la cobertura de moment es limita a una franja orientada en sentit sud-oest nord-est que va d’Andratx fins a Pollença i de Santa Margalida fins a Llucmajor.

La franja inclou el terme de Palma i això ens permet veure quina ha estat l’evolució dels usos del sòl a l’horta de llevant en els deu darrers anys, en una espècie de TenYearsChallenge cartogràfic. Com vérem aquí al 2008 prop d'un 40 % del sòl estava ocupada per usos urbans, industrials, infraestructures o equipaments.

Entre les noves ocupacions que es detecten a l’ortofoto de 2018 podem destacar com a més importants les obres d’urbanització del centre comercial de ses Fontanelles (11,77 Ha), algunes naus industrials al sud del Mercapalma, a Son Garcies (2,61 Ha), l’ampliació del segon cinturó a Son Ferriol (2,5 Ha), el nou vial de connexió entre l’autopista Ma-19 i el carrer Cardenal Rossell (1,94 Ha), les instal·lacions del Projecte Home Balears, a Son Morro (1,77 Ha), noves naus industrials entre el camí Fondo i l’autopista Ma-19, a Can Planes i Can Calafat (1,22 Ha i 0,75 Ha) o la nova escola infantil del Coll d’en Rabassa (0,33 Ha).

Comparant les ortofotos de 2008 i 2018 resulta que s’ha urbanitzat a l’horta de llevant de Palma una superfície equivalent a 5 estadis de Son Moix.

És poc o molt ? Com sempre dependrà dels interessos de cadascú. En tot cas són 23 Ha perdudes per a sempre d’un recurs valuós com és la terra fertil i una evident disminució de la qualitat del paisatge.

Per exemple al 2008 quan es sortia de Palma per la carretera de Manacor les vistes s’eixamplaven en arribar a les cases de Son Morro, que es retallaven contra el fons blavós de la serra de Tramuntana. Ara i per sempre les cases i la serralada han quedat amagades darrera les instal·lacions del Projecte Home Balears.

I encara podem donar gràcies de què en aquesta ocasió no han esbucat la possessió.

 

NOTA 1: l’orfofoto de 2018 encara no ha estat incorporada al visor IDEIB però es pot consultar mitjançant els programes GIS capaços de connectar-se als servidors WMS com per exemple el QGIS. Trobareu l’adreça url de la connexió aquí.

NOTA 2: pels Estims de 1685 sabem que Son Morro era en aquell any propietat de mossèn Joan Baptista Morro. Per tenir notícies anteriors a aquesta data haurem d’esperar a la publicació del volum corresponent per part de l'esforçat tàndem investigador format per Roberto Fernández i José Villalonga.

 

Son Morro (2008)

Son Morro (2019)

Instal·lacions del Projecte Home Balears a Son Morro

Franja de Malloca coberta per l'ortofoto de 2018 servida per SITIBSA