Hi ha xifres que atreuen l'atenció de la gent i una d'aquestes xifres és el nombre de dies que composen un any estàndard: tres-cents seixanta-cinc. Gràcies a aquest fet han quedat gravades a la memòria del poble dues edificacions ja desaparegudes de les quals es diu que tenien 365 finestres.

La primera era sa Farinera situada al Pont d'Inca, una gran edificació industrial projectada per Eusebi Estada que només va perdurar trenta-cinc anys (1880-1915).

La segona edificació tengué una duració similar. Es tracta d'unes cases construïdes a finals del segle XIX al sud-oest de les cases de sa Mola Vella, en aquella època propietat com la veïna es Fangar de Francesc Truyols Salas, cinquè marquès de la Torre del Fangar. Desconeixem els motius de la demolició d'aquesta edificació però es diu que els maressos resultants foren reaprofitats en la construcció de la primera església de Son Macià, al 1919.

També hi ha dues escales de les quals es diu que tenen tres-cents seixanta-cinc escalons. Així llegim al llibre La toponímia de la costa de Llucmajor, de Cosme Aguiló, que conten que l'escala de Can Negre que dona accés al sector costaner de Son Granada "té tants d'escalons com dies té l'any".

La segona escala és molt més visitada i fotografiada ja que es tracta de l'escala del Calvari de Pollença que comença devora l'Ajuntament i acaba a l'oratori, lloc inicialment escollit pels templers per instal·lar les forques.

No hem comptat els escalons de l'escala de Can Negre, en bona part picada al marès, però sí els del Calvari de Pollença. I n'hem contat tres-cents seixanta-quatre així que ho podem donar per bo.


NOTA: trobam altres indrets anomenats el Calvari, concretament dos a Alcúdia (sa Torre de Vernissa i Santuari de la Victòria), Bunyola, Felanitx, Porreres (Monti-sion) i Sineu. Destacable i panoràmic com el pollencí és el Calvari felanitxer.

ACTUALITZACIÓ (14/11/19): ens informa Joan Campomar Cerdà que també es reivindiquen 365 obertures per a la possessió pollencina de Son Brull, antiga propietat dels jesuïtes i avui establiment hoteler de luxe. A la web llegim que el seu restaurant s'anomena 365 Restaurant. Perquè fa referència a les obertures o perquè està obert tot l'any ?

I Onofre Rullan ens assabenta que segons la tradició també són 365 les finestres que s'obren a la possessió esporlerina de Canet. També es recull aquí. A veure si algú s'anima a contar-les !

 

el Calvari (Pollença)

Escala de Can Negre (Llucmajor)

sa Farinera (Marratxí). Foto: Fotos Antiguas de Mallorca.