A les immediacions del puig de Can Llenderina s'hi localitzen dues creus de ferro d'un metre d'altura i separades entre sí uns deu metres. Són creus de Calatrava i representen les armes de la família Feliu.

Des de la localització de les creus es poden divisar al fons de la vall d'Orient les cases de Son Bernadàs Vell i és fàcil deduir que foren col·locades allà per ordre del seu propietari, Sebastià Feliu de Cabrera i Quadreny (1925-1987). A mitjans del segle XX adquirí les cases i les convertí en un centre de celebració i de reunió  amb nombrosos  membres de l'aristocràcia europea i particularment de la noblesa i de l'església ortodoxa russes.

La russofília de Sebastià Feliu s'evidencià en el canvi de nom que introduí per a la seva possessió que va passar de dir-se Son Bernadàs a dir-se l'Hermitage (catalanitzat com s'Hermitatge), en honor de la famosa pinacoteca formada pels tsars a partir del segle XVIII.

Però durant segles les cases havien estat conegudes com a Son Bernadàs i lligades a la família Cabot. Potser des de 1363, any en que "Guillem Palou estableix a Bernat Cabot un tros de terra i olivar anomenat Albague, un alberg, hort i clos dit la Cova, cases de la Riba situat a Aurient", segons document aportat per Ramon Rosselló.

Com és bo de suposar Bernadàs deriva de Bernat i al 1685 trobam un altre Bernat Cabot com a propietari. El darrer membre del llinatge fou Lluc Batle Cabot, pare de Bernat Batle i Amengual.

Ara la possessió és un hotel que es coneix com l'Hermitage i l'escut dorat dels Feliu encara es manté al cartell de l'entrada.


NOTA 1: és curiosa la grafia que apareix al mapa del cardenal Despuig: Sô Bernadaso.

NOTA 2: Segons l'Arxiduc Lluís Salvador al segle XIX les cases de Son Bernadàs tenien dues torres adossades.

NOTA 3: sabérem de les creus dels Feliu gràcies a la comunicació d'un infatigable trescador de la Serra, en Toni Sureda (a) Socay.

 

Creu del puig de Can Llenderina i cases de Son Bernadàs Vell al fons