Al poble de Bossòst (vall d'Aran), al costat del riu Garona, hi ha un molí d'aigua que data de 1831. Aquest molí d'aigua té la particularitat de presentar a la façana occidental dues inscripcions que contenen severes admonicions per als visitants. Aquestes inscripcions del promotor del molí, el rector Francesc Paba, ja cridaren l'atenció de Camiló José Cela (Viaje al Pirineo de Lérida) el qual les titllà d'apocalíptiques i les inclogué en el seu llibre Viaje al Pirineo de Lérida de 1965.

La situada al centre de la façana diu: "ES DE FE Y DIOS LO DICE / QUE LA MALDICION DEL PADRE / Y TAMBIEN LA DE LA MADRE / DESTRUYE SECA Y ABRASA / DE RAIZ HIJOS I CASA 1831."

I la inscrita a la llinda de fusta d'un dels dos portals diu:  "EN LA CASA QUE SE JURA NO FALTARA DESVENTURA / ESTE MOLINO FUE HECHO EN EL AÑO 1831. RR FRAN PABA".

A Mallorca no coneixem inscripcions similars però al portell de Can Corona (Alaró) trobam un conjunt de deu rajoles polícromes, sis de les quals formen una sentència que incideixen en la idea de parlar amb correcció i evitar el renegar tan habitual a tot temps. Concretament es llegeix:

"ALABAT SIA DÉU. PER LA VOSTRA PRÒPIA DIGNITAT I RESPECTE ALS ALTRES. PARLEU BÉ".

La darrerra rajola du la firma "Lliga E. Contra el Mal Parlar" i una simple recerca per internet ens mostra diverses localitzacions de Catalunya on es troben conjunts similars: Santa Coloma de Farners, Cerdanyola del Vallès, Navata, Igualada...

i al twitter del professor d'història contemporània Carles Viñas llegim que aquestes rajoles contra la blasfèmia foren distribuïdes per  la Lliga espiritual contra el mal parlar o Lliga del Bon Mot, entitat adscrita al Foment de la Pietat Catalana i que estigué activa entre 1908 i 1963.

Aquests rètols foren objecte d'atacs per part de moviments anticlericals als anys 30 del segle XX i aquí es recorda que l'Ajuntament de Calella ordenà la destrucció dels existents al municipi a l'estiu de 1931.

Se veu que a Alaró no hi hagué moviments similars.

 

Portell de Can Corona (Alaró)

Molí d'aigua de Bossòst (vall d'Aran)