En Joanet, en realitat una dona disfressada d'home que protagonitza la Rondaia en Mirando (tom XIII) assolí els seus poders gràcies a que salvà una jaia que trobà encallada dins una bassa de fang que es trobava "devora s'aujub d'Es Lleters, d'es camí de Manacor, devers una hora lluny de Ciutat".

I en Pere de sa Xuia, "més beneit que En Pep de Na Sentena", va caure "Devora s'aujub d'Es Lleters anava vorera vorera camí: pega travalada, cau de folondres, i es meló p'en terra: amb sa tonversa tot se xapà, i bocí per un vent i bocí per s'altre." (Tom XVII)

L'aljub des Lleters, referència de rondaies, és un aljub antiquíssim que es conserva al costat de la carretera de Manacor, a l'entrada de Son Ferriol. Avui és mal de veure perquè queda ocult pel nou pont elevat que travessa el segon cinturó.

De l'aljub s'ha destacat la seva relació amb la trashumància i que la seva construcció podria remontar-se al regnat de Jaume II. El cert és que en el seu costat oriental es conserven tres escuts molt desgastats pel temps, un dels quals representaria les quatre barres de la corona d'Aragó i un altre representaria la Universitat de Mallorca.

L'aljub des Lleters es troba protegit a nivell municipal i insular (és de Bé catalogat des de 2005) però el seu estat de conservació és dolent.  Donades les seves característiques i la seva titularitat pública seria ben necessari que arribàs la restauració que ha estat demanada periòdicament per diverses entitas ciutadanes.

No deixa de ser resultar sorprenent que dintre del Projecte constructiu dels nous accessos a Son Ferriol i Son Llàtzer i enllaços entre la Ma-15, la Ma-15D, la Ma-3011 i la Ma-30, amb un pressupost de 29.830.839,70 € no s'hagi pogut destinar una partida a la restauració de l'aljub des Lleters.NOTA 1: al ròtul que hi ha devora l'aljub es diu aquest data de finals del segle XIX (fals) i que es considerat part del patrimoni històric i artístic de la cultura popular (cert). També diu el nom es deriva del fet que els lleters de Ciutat s'aturaven a recollir les gerres de llet depositades pels pagesos a la fresca a l'interior  de l'aljub (dubtós).

Versions menys pietoses relacionen el nom amb la pràctica fraudulenta dels lleters de rebaixar amb aigua la qualitat del seu producte.

NOTA 2: en la seva descripció de la carretera de Manacor l'Arxiduc Lluís Salvador va referir-se a l'aljub entre d'altres elements com la caseta del peó caminer, l'hortet d'en Cerols i el garroverar del Rei (la major plantació de garrovers de l'illa): "segueixen l'aljub d'en Llités (sic) i el pla de ses Bruixes, vorejats de pinar i camps de conreu". En la seva descripció no apareix encara el nucli de Son Ferriol sorgit a partir de 1898.

 

Aljub des Lleters