Les singularitats sempre tenen un interès especial. Hi ha topònims a Mallorca que són únics pel que fa a la seva estructura com és el cas d'aquells que es formen amb el sufix despectiu  -atxo.

A la possessió de Son Cortei (Puigpunyent) trobam es Primer Rotatxo i es Segon Rotatxo, fent referència a dues rotes localitzades al coster sud de la mola de Son Cotoner. Rotes que devien esser ben poc productives i males de treballar a conseqüència del terreny esquerp i rocós cosa que explicaria el sufix. Per la seva banda l'ordinal fa referència a la proximitat de la rota respecte de les cases.

No hi ha més exemples a la nostra illa però a Eivissa tenim el mateix sufix aplicat a alguns penyals resultant topònims com es Picatxo, es Picatxos o es Picatxets.

Aquí no tenim picatxos però alguns noms ens recorden als eivissencs que vengueren a treballar a Mallorca. Són per exemple el trast des Eivissencs o coster des Eivissencs (Son Fortesa, Puigpunyent), la rota de s'Eivissenc o rota de Mestre Perico Eivissenc  (Son Dameto, Esporles), Ca s'Eivissenc (Inca, Palma) o es Eivissencs (Marratxí).

I a l'enfront de l'illa del Toro i al costat de Rafaubetx el darrer nom d'avui ens evoca el lloc que assenyala directament la direcció de l'illa germana: el banc d'Eivissa.NOTA 1: Al llibre Son Cortei, Conques i Galilea de Tomàs Vibot i Just Hernández llegim que els Rotatxos es troben documentats en un contracte d'arrendament de 1762.


NOTA 2: hi ha altres rotatxos en llocs ben allunyats com els Errotatxo del País Basc recollits com a Rotacho per Madoz i Retaxo a Portugal.

 

Illa del Toro i Banc d'Eivissa